Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 2787580
Utorok 19. 9. 2017

Elektronická žiacka knižka 2017/18

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2016/17. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 •    Dovoľte, aby sme Vás poprosili o podporu pre naše detí v ŠKD. Zapojili sme sa  do projektu Podpora a rozvoj telesnej kultúry Raiffeisen banky. Prostredníctvom tohto projektu môžeme získať finančnú podporu a pre deti zabezpečiť nové náradie a náčinie, aby sme im zlepšili podmienky na športovanie. No a čo potrebujeme od Vás? Kliknite na daný link  https://www.gestopremesto.sk/  a dostanete sa na stránku hlasovania za náš projekt. Hlasovať môže len osoba nad 18 rokov a len raz  zahlasovať za projekt. Samozrejme bude dobré, ak túto informáciu pošlete ďalším známym, priateľom a doprajete im možnosť dobrého pocitu pomoci. Veľmi pekne ďakujeme, že zvážite možnosť podporiť a podporíte naše úsilie o zlepšenie podmienok na športové aktivity pre Vaše deti. Veď sa opäť uvidíme pri akcii  Oci, mami športuj s nami. Tak neváhajte a hlasujte!

 •   Milí žiaci! Od pondelka 25. septembra do stredy 27. septembra sa uskutoční tradičný jesenný zber papiera. Nosiť môžete noviny, časopisy, letáky a  knihy bez tvrdých obalov. Prinesený papier však musí byť zviazaný v balíkoch, nie v kartónových škatuliach alebo v igelitových taškách. Kontajner na papier bude pristavený na obvyklom mieste - na parkovisku za jedálňou vždy v čase od 14. hodiny do 18. hodiny. Zapojte sa všetci, jednotlivci aj triedne kolektívy. Na víťazov jednotlivcov čakajú sladké odmeny, pre víťazné triedy sú pripravené finančné odmeny a najúspešnejšej triede na obidvoch stupňoch bude udelený deň voľna určený na školskú akciu.

 •   Pri príležitosti svetového dňa gramotnosti sme dňa 8.9.2017  v našom ŠKD zorganizovali besedu ohľadom prvej pomoci s heslom  „Buď hrdina, zachraňuj životy.“   Deti mali možnosť  naučiť sa ako správne reagovať v zdravie ohrozujúcich situáciách, do ktorých sa môžu dostať a čo znamená poskytnúť niekomu prvú pomoc.  V úvodnej časti sa pani vychovávateľky s deťmi porozprávali o tom, čo je to prvá pomoc, čo si pod týmto pojmom predstavujú a či s poskytovaním prvej pomoci majú vlastné skúsenosti. Ich rozprávanie bolo dopĺňané  prezentáciou a názornými ukážkami žiakov. Jednotlivé postupy detí pri ošetrovaní  vychovávateľky podrobne opisovali, prípadne im pomohli s  ošetrovaním rezného poranenia, zafixovaním zlomeniny, obviazaním poranenej ruky či nohy. Možno práve medzi týmito deťmi sú budúci lekári či sestričky, alebo len zodpovední ľudia, ktorí budú vedieť zachraňovať ľudské životy.

 •   Dňa 4. septembra 2017 sa znova otvorili brány našej školy. Na slávnostnom otvorení školského roka sa žiakom prihovorili riaditeľ školy Mgr. Marián Hrnčár a viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák. Privítali žiakov, najmä prváčikov a popriali im úspešný školský rok. Slávnostné otvorenie spestrili krátkym programom starší žiaci. Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v novom školskom roku!!!

 •   Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální od 1. septembra 2017 určuje finančnú výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni nasledovne: I.stupeň   obed  1,01 €, II.stupeň  obed  1,09 €. Diétne stravovanie: I.stupeň   obed  1,21 €, II.stupeň  obed  1,31 €.

 •   Mesto Trenčín stanovuje od 1.9.2017 na základe čl. 4 VZN Mesta Trenčín č. 11/2017 výšku poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí na 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z .z., t.j. 6,37 €/mesiac. Ďalšie údaje sú uvedené v oznámení:                         Zmena_vysky_mesacneho_prispevku_na_ziaka_v_SKD.pdf

 •   Milí rodičia, všetky informácie ohľadne potrebných školských potrieb, priebehu prvého školského dňa, stravovania a výučbe v prvých dňoch školského roku 2017/2018 sú uvedené v pokynoch:

  Pokyny_pre_rodicov_prvakov_k_zaciatku_skolskeho_roka_2017_18.pdf

 •   30. júna 2017 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2016/17. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 4. septembra!

 • Dňa 13.6. sa na našej škole uskutočnila prírodovedná súťaž v poznávaní rastlín a živočíchov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť si vzájomne porovnať vedomosti o prírode. Medzi tretiakmi tento rok excelovali žiaci Michal Hlávka, Branko Kvetan a Lucia Holá.Medzi štvrtákmi boli najlepší  Martina Kubalová, Ema Pálenkárová a Timotej Chudý. Za prípravu ďakujeme p. uč. Suchomelovej.

 •   Žiaci 1.C triedy sa v utorok 27.6. 2017 lúčili s Hupsom. Postavička škriatka Hupsa deti sprevádzala celým rokom v ich Šlabikári. V hodinovom programe sa prváčikovia predviedli pred svojimi rodičmi: spievali, recitovali, tancovali – ukázali, že v škole sa neučili iba čítať, písať a počítať. Pripravila p. uč. Suchomelová.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria