Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 2709868
Utorok 25. 7. 2017

Elektronická žiacka knižka 2017/18

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2016/17. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 •   Mesto Trenčín stanovuje od 1.9.2017 na základe čl. 4 VZN Mesta Trenčín č. 11/2017 výšku poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí na 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z .z., t.j. 6,37 €/mesiac. Ďalšie údaje sú uvedené v oznámení:                         Zmena_vysky_mesacneho_prispevku_na_ziaka_v_SKD.pdf

 •   Milí rodičia, všetky informácie ohľadne potrebných školských potrieb, priebehu prvého školského dňa, stravovania a výučbe v prvých dňoch školského roku 2017/2018 sú uvedené v pokynoch:

  Pokyny_pre_rodicov_prvakov_k_zaciatku_skolskeho_roka_2017_18.pdf

 •   30. júna 2017 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2016/17. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 4. septembra!

 • Dňa 13.6. sa na našej škole uskutočnila prírodovedná súťaž v poznávaní rastlín a živočíchov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť si vzájomne porovnať vedomosti o prírode. Medzi tretiakmi tento rok excelovali žiaci Michal Hlávka, Branko Kvetan a Lucia Holá.Medzi štvrtákmi boli najlepší  Martina Kubalová, Ema Pálenkárová a Timotej Chudý. Za prípravu ďakujeme p. uč. Suchomelovej.

 •   Žiaci 1.C triedy sa v utorok 27.6. 2017 lúčili s Hupsom. Postavička škriatka Hupsa deti sprevádzala celým rokom v ich Šlabikári. V hodinovom programe sa prváčikovia predviedli pred svojimi rodičmi: spievali, recitovali, tancovali – ukázali, že v škole sa neučili iba čítať, písať a počítať. Pripravila p. uč. Suchomelová.

 •   V dňoch  27. a 28.6. 2017 sa naši žiaci zúčastnili 12. ročníka streetballového turnaja, ktorý sa uskutočnil na športoviskách pri ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Naše st. žiačky obsadili 1. a 4. miesto. Ml. žiaci 1. a 3. miesto, st. žiaci 3. miesto. Žiak  Michal Guza získal individuálne ocenenie - zvíťazil v streľbe trestných hodov. Celkovo naša škola po sčítaní všetkých umiestnení získala na rok putovný pohár za celkové prvenstvo v tomto turnaji. Za prípravu ďakujeme p.učiteľke Dedíkovej a p.učiteľovi Kadukovi.

 •   V piatok 23. 6. 2017 sa členovia redakčnej rady JEDENÁSTKY zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže v tvorbe školských časopisov na Základnej škole na Kubranskej ulici. Odborná porota zaradila JEDENÁSTKU do STRIEBORNÉHO PÁSMA!! Ďakujeme čitateľom, aj vďaka Vám sme čoraz lepší

 •   Z dôvodu uzávierky a vrátenia preplatkov stravy posledným dňom na odhlásenie obedov v mesiaci jún 2017 je utorok 27.júna 2017 do 13:30 hodiny. V pondelok 26.6.2017 až štvrtok 29.6.2017 je výdaj obeda od 11:45 do 13:30, v piatok 30.6.2017   od 10:00 do 12:00.

 •   Žiaci 9. A, 9. B a 9. C triedy sa pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili miestnej exkurzie, zameranej na návštevu pamätníka umučených partizánov a protifašistických bojovníkov na trenčianskej Brezine. Kytičkou kvetov vzdali hold 69 umučeným hrdinom, ktorí tu zahynuli. Zároveň si žiaci pozreli obnovený Čerešňový sad a nový prístup k hradu smerom od Breziny, ktorý by mal byť v blízkej budúcnosti sprístupnený verejnosti. Aj takto zaujímavo  sa dá využiť čas strávený skoro na konci školského roka.

 •   V utorok 20. júna 2017 primátor mesta oceňoval najvýraznejšie detské osobnosti v tomto školskom roku. Medzi ocenenými boli aj žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v športových súťažiach. Najlepší vo futbale – mladší žiaci – siedmaci s kapitánom Samuelom Baginom sa v Poprade stali majstrami Slovenska v šk. roku 2016/17. Najlepší vo futbale - starší žiaci – chlapci 8. a 9. ročníka s kapitánom Adamom Strakom vo Futbal Cup-e obsadili prvé miesto v kraji a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Najlepší vo futsale – chlapci s kapitánom Michalom Kukučkom sa umiestnili na krásnom druhom mieste v kraji. Najlepší volejbalisti – chlapci s kapitánom Matúšom Martiškom sa umiestnili na 2. mieste v krajskom kole, kde prehrali len so špecializovanou volejbalovou triedou z Púchova. Najlepší v gymnastickom štvorboji – staršie žiačky – družstvo dievčat (Zuzana Mikušincová, Tamara Kvasnicová, Sara Ferancová, Romana Doričková, Kristína Sapáčková) úspešne reprezentovalo svoju školu a v krajskom kole obsadili krásne 2. miesto. Žiakom ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy a vyučujúcim za ich dôslednú prípravu. Primátor mesta ocenil aj našu školu – boli sme vyhlásení za najúspešnejšiu školu v športových súťažiach v okrese Trenčín v školskom roku 2016/17.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria