Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 3182361
Pondelok 25. 6. 2018

Elektronická žiacka knižka 2017/18

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2016/17. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Ochrana osobných údajov

  V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín povinná sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojej webovej stránke určité informácie. Bližšie údaje sú uvedené na odkaze:

Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 • Každé dva roky organizuje Galéria mesta Bratislavy výtvarný projekt Umenie zblízka, z galérie do školy, zo školy do galérie. Prihláseným školám (a tento rok ich bolo 370) galéria zašle 7 rôznych obrázkov umeleckých diel. Žiaci sa majú inšpirovať a podľa týchto diel vzniknú naše vlastné diela. Keďže ich je veľmi veľa a do galérie by sa nevošli, zasielajú sa ich fotografie. Odborná porota vyberie asi 20 najlepších a najoriginálnejších. Tie budú dva roky vystavené v galérii v Bratislave a stanú sa súčasťou katalógu. Samozrejme budú aj na stránke galérie. Tento rok sme zaslali 6 výtvarných prác, 3 fotografie a 1 video. Práve video, ktoré natočili žiaci 9.B sa umiestnilo medzi najlepšími. Získali teda ocenenie v celoslovenskej súťaži. Srdečne blahoželáme Fotogaléria

 • Jazyková škola Trenčín pozýva všetkých žiakov na vstupné testy pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutočnia 25.6. a 26.6.2018 o 16.00 hod v Jazykovej škole Trenčín, budova Gymnázia Ľ. Štúra. Môžete študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu a japončinu a slovenčinu pre cudzincov.
  Zápis do všetkých ročníkov: v dňoch 27. - 29.6. 2018 od 9.00 – 14.00 hod (telefonický zápis alebo osobne), od 14.00 do 17.00 hod (osobne), budova Gymnázia Ľ. Štúra. TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Z dôvodu uzávierky a vrátenia preplatkov stravy posledným dňom na odhlásenie obedov v mesiaci jún 2018 je utorok 26.júna 2018 do 13.30 hodiny. Výdaj obedov od 25.6. do 28.6. je od 11.45 h do 13.30 h a 29.6. je od 10.00 h do 12.00 h.

 • Prírodovedná súťaž Poznávanie rastlín a živočíchov“ pre žiakov 3. a 4. ročníka prebehla na našej škole v utorok 19.6.2018. Žiaci si preverili svoje vedomosti o prírode a zasúťažili si. V kategórii 3. ročník zvíťazil Martin Vaško z 3.D triedy, na druhom mieste sa umiestnila Katka Kunová z 3.A triedy a na treťom mieste žiak druhého ročníka Lukáš Zámečník z 2.D. V kategórii 4. ročníka obsadili prvé tri miesta žiaci 4.C triedy: Michal Hlávka, Branko Kvetan a Martin Hlavatý. Pripravili a zorganizovali pani učiteľka Dražkovcová a pani učiteľka Suchomelová.

 • Vo štvrtok 21. júna nás v II. B navštívili šiestaci Nikola Žáčiková a Adam Sdurka. Prečítali niekoľko príbehov zo svojich knižiek -Websterovci a Julinka malá zverolekárka. Druhákov táto aktivita zaujala, niektorí si knižky želajú za vysvedčenie. Fotogaléria

 • Dňa 18.6. sa pre žiakov 1.stupňa konala na školskom ihrisku krásna akcia. VOJACI DEŤOM predviedli ukážky špeciálnej telesnej prípravy, predviedli vojenskú techniku a materiál- zbrane, spojovaciu techniku, ochranné masky, priblížili žiakom prácu s mapou, kompasom. Pomaľovali ich vojenskými farbami a dovolili im nahliadnuť a posedieť si vo vojenskom aute. Ďakujeme za organizáciu mamičke našej žiačky p. Fraňovej a pani učiteľke Bobotovej. Fotogaléria

 • V tomto školskom roku sa piati naši žiaci zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže "MAKSÍK". Boli to: Lenka Vašková, Matyáš Kudrna z 2.A, Gregory Masica z 2.C, Karol Sedláček z 3.B a Matúš Galajda zo 4. A. V piatich kolách riešili rôzne logické a zábavné matematické úlohy. Darilo sa im výborne, tešíme sa na ďalší ročník a ďalších zapojených žiakov. Za organizáciu ďakujeme pani učiteľke Bobotovej Fotogaléria

 • Dňa 11.6.2018 sa naše školské ihrisko stalo dejiskom zápolenia detí z ŠKD v kolektívnych loptových hrách. Deti sa zapojili do súťaží vo florbale, futbale, vybíjanej. Vyskúšali si aj volejbal, basketbal a loptovú škôlku. Popoludnie sa nieslo v duchu športových zápolení , šikovnosti a dobrej nálady. Symbolicky si deti odniesli z podujatia balónik a malú sladkú odmenu – z čoho mali radosť. Cieľom športových hier je podpora pohybových aktivít u detí a nie sledovanie televíznej obrazovky či počítačové hry. Fotogaléria

 • Výzva na podporu nášho projektu - Obrázok 1 Dovoľte, aby sme Vás poprosili o podporu pre našich žiakov. V súčasnosti v spolupráci Raiffeisen BANK Trenčín prebieha projekt GESTO PRE MESTO. Naša škola sa zapojila do projektu Výchova a vzdelávanie pre rok 2018. V tejto súvislosti Vás, vážení rodičia, prosíme o zahlasovanie v prospech projektu našej školy do 30. 6. 2018 na internetovej adrese: https://www.gestopremesto.sk/. Na tejto adrese sa tiež môžete bližšie oboznámiť o podrobnostiach celého projektu. Aj v mene Vašich detí - školákov Vám ďakujeme. Vaša škola Základná škola, Ul. L. Novomeského. Tak neváhajte a hlasujte!

 • Tento rok sa už po tretí krát zapojila naša škola do celoslovenského projektu Naše mesto. Podujatie Naše Mesto prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s cieľom vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť naše mestá. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. Tento rok pracovalo na celom Slovensku asi 10 000 dobrovoľníkov v 52 mestách. Po napísaní a schválení projektu, čo by naša škola potrebovala na skrášlenie svojho prostredia nám nadácia Pontis finančne prispela na materiál pri výstavbe Oddychovej a relaxačnej zóny v školskom areáli. Naplánovali sme si vybudovať 1. prístupový chodník k ihrisku, 2. vyrobiť pocitový chodník, 3. zasadiť bylinkovú záhradku a 4. vyrobiť z europaliet lavičku pod stromom. Aktivity sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov z dvoch firiem a naše pani učiteľky a vychovávateľky. Ako sa zmenil náš školský areál? Príďte sa pozrieť... Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria