Navigácia

 • Dúha ako symbol spolupatričnosti

  Dúha ako symbol spolupatričnosti

  V západných krajinách sa ujal výborný nápad - deti si počas koronavírusu namaľujú dúhu a nalepia ju na okno alebo dvere domu. Ako znak pre iné deti čo sú na prechádzke vonku a môžu tak vidieť, že v tom nie sú samy. Aj my sme sa pridali. Piataci a šiestaci kreslili, maľovali či modelovali dúhu. Ak pôjdete na vychádzku a v oknách uvidíte dúhu, tak sú to aj oni. Kto sa ešte nepridal, tak môže....  Krásne slnečné všetky dni Fotogaléria

 • 2% - prosba k rodičom

  Vážení rodičia!

  Nakoľko je prevádzka školy prerušená, prosíme Vás, aby ste vyplnené tlačivá k 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane vhodili do poštovej schránky umiestnenej na bráne školy od Šafárikovej ulice. Veľmi pekne Vám ďakujeme! DEŤOM, neinvestičný fond

 • Školský časopis JEDENÁSTKA

  Na stránku bolo pridané najnovšie číslo školského časopisu JEDENÁSTKA.  4_rocnik_2_cislo.pdf

 • Jarný pozdrav

  Jarný pozdrav

  V tomto jarnom čase naši žiaci kreslili, maľovali, alebo zhotovovali pekné jarné obrázky. Niektoré sú navrhnuté aj ako pohľadnice. Potešia určite všetkých.

  Pokojnú a pohodovú Veľkú noc medzi najbližšími. Fotogaléria

 • Oznam

  Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

  Pozastavenie platieb sa týka:

  • príspevku na činnosť v školskom klube detí
  • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

  Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

 • Oznam

  Na základe rozhodnutia MŠ SR a krízového štábu boli prijaté nasledujúce opatrenia:

  - školy zostávajú zatvorené až do odvolania

  - ruší sa Testovanie-9 pre tento školský rok

  - prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája, nevyžaduje sa potvrdenie od lekára

  - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

  - zápis do prvého ročníka prebehne bez osobnej účasti detí od 15. do 30. apríla (bližšie info zverejníme na našej webstránke).

  Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali:

  - webstránku školy

  - webstránku www.ucimenadialku.sk, kde môžu nájsť množstvo materiálov k jednotlivým vyučovacím predmetom a takisto rôzne odporúčania a usmernenia

  - vysielanie RTVS – vyučovacie programy

  - priebežne Edupage, prostredníctvom ktorého komunikujú učitelia so žiakmi a zadávajú im úlohy.

  ĎAKUJEME RODIČOM, ŽE V TÝCHTO NÁROČNÝCH CHVÍĽACH POMÁHAJÚ UČITEĽOM AJ SVOJIM DEŤOM ZVLÁDAŤ UČENIE NA DIAĽKU.

 • Nie sme zlí

  Nie sme zlí

  Pod vodou, nad vodou....Vodný ekosystém - toto bolo zadanie tohtoročnej výtvarnej a literárnej súťaži Nie sme zlí. Každý rok žiaci kreslia a maľujú zvieratká. Tento ročník je trošku zvláštny, výtvarné práce robia žiaci doma a posielajú fotografie. Doteraz ich bolo viac ako 60. Niektoré z nich vám ponúkame v našej galérii. Fotogaléria

 • Koronavírus podmienky pre poukázanie 2 % z daní nemení

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Opatrenia vlády v súčasnosti (k 24.3.) upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva zatiaľ naďalej v platnosti bezo zmeny.

  Možno zostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali 2 % z daní. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % nášmu neinvestičnému fondu DEŤOM n.f., aby:

  • buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020
  • alebo si v tejto lehote požiadali o odklad daňového priznania (získate čas do konca júna)

  Ak za vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, musí ho urobiť do 31.3. a vy môžete urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. 4. (Overte si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.)

  Ďakujeme, že v týchto ťažkých časoch stojíte pri nás.

 • Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

  V súvislosti so šírením koronavírusu vydalo MŠ SR usmernenie:

  V prípade, že žiaci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy, najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

             - ostať doma a kontaktovať telefonicky lekára,

             - v prípade rozhodnutia lekára bude osoba hospitalizovaná,

             - ak symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

   

  Odporúčame dodržiavať tieto preventívne opatrenia:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd,

  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

   

  Prosíme rodičov, aby školu neodkladne informovali v prípade výskytu symptómov, ako aj v prípade, že boli v oblastiach výskytu koronavírusu.

  Koronavirus_modry_A5.pdf

  Koronavirus_odporucania.pdf

 • Darovanie 2% z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy! 

   Ďakujeme Vám za darovanie 2 % z dane pre náš Neinvestičný fond "DEŤOM" n.f. za minulý rok.  Zároveň Vás chceme požiadať o poukázanie 2 % z dane aj tento rok. Darovaním 2%(3%) z dane pomôžete škole zlepšiť výchovno-vzdelávací proces a prostredie, v ktorom sa vzdelávajú Vaše deti. Každá pomoc je vítaná. Získané finančné prostriedky využívame výhradne pre žiakov našej školy! Zároveň Vás prosíme o propagovanie tejto formy pomoci našej škole medzi svojimi známymi, ale i vo firmách, s ktorými máte kontakt. Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2019 spolu s príslušnými tlačivami na stiahnutie je uvedený na našej stránke 2% z danePo vyplnení môžete vyplnené tlačivá po deťoch vrátiť do školy (triednej učiteľke alebo na sekretariát) alebo doručiť na Daňový úrad.

 • Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

  Lyžiarsky a snoubordingový výcvik

  LVVK sa uskutočnil v Západných Tatrách, v prekrásnom prostredí Liptova – v Žiarskej doline v hoteli Spojár 9.-14.2.2020. Žiaci si osvojili jednotlivé techniky zjazdového lyžovania a snoubordingu a perfektne zvládli záverečné preteky. Počas kurzu absolvovali aj zaujímavú prednášku horskej záchrannej služby a prednášku o živote svišťov v TANAP-e od pána Pavla Balla. Úspech malo aj záverečné vyhodnotenie kurzu spojené s karaoke. Fotogaléria

 • Ocenenie žiakov našej školy na súťaži McDonald’s Cup 2019

      Na slávnostnom galavečeri „Gala Grassroots futbalu“ dňa 1.3.2020 v Senci bola ocenená a získala prvenstvo v kategórii TALENTY u dievčat žiačka našej školy TIMEA MAJANOVÁ. Súčasne bola vyhlásená ako najlepšia hráčka a zároveň hráčka s najtvrdšou strelou majstrovstiev. Gratulujeme jej k veľkému osobnému úspechu a prajeme jej mnoho úspechov aj v nasledujúcich ročníkoch súťaže. Súčasne gratulujeme družstvu našej školy, ktoré počas 21. ročníka obhájilo svoj majstrovský titul už 2-krát, a ktoré úspešne zdoláva mnoho rokov všetky družstvá na okresných aj krajských kolách. Bližšie informácie o súťaži a jej vyhodnotení sú uvedené v dokumente Vyhodnotenie_skolskej_sutaze_McDonalds_Cup_2019.pdf  a fotografie vo Fotogalérii   

 • Karneval v ŠKD

  Karneval v ŠKD

  Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj na  našej škole. Tento rok sa konal vo štvrtok 20.2.2020. Pekne vyzdobená telocvičňa,  nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou ale aj originálnosťou, veseliace sa deti, ktoré nechýbali ani tento rok – to bola atmosféra tohto roku. Zábavné súťaže striedali tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa. Dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte,  pozrite si aj vy naše zábery z tohto podujatia vo fotogalérii. Fotogaléria

 • „Dospievam a čo teraz?“

  Preventívny program „Dospievam a čo teraz?“ je výsledkom práce zástupcov jednotlivých subjektov (školstvo, zdravotníctvo, polícia, mestská polícia). Tieto multidisciplinárne stretnutia realizuje koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Katarína Čierniková.  

  Lektorkami preventívneho programu sú:

  -          odborníčka z oblasti gynekológie a pôrodníctva, ktorá vidí v prevencii veľký význam, nakoľko sa znižuje veková hranica prvého sexuálneho styku a nedostatočná informovanosť má za následok riziko „neželaného tehotenstva“ v nízkom veku,  sexuálne prenosných chorôb, či nevhodného ponímania prejavov lásky.

  -          predstaviteľky zákona z KR PZ Trenčín a MsP Trenčín, ktoré poukazujú na  rizikové správanie v sexuálnej oblasti v kontexte sexuálneho násilia a zneužívania, šírenia detskej pornografie, nebezpečného vyhrážania, užívania návykových látok, atď.

  -          školská psychologička, ktorá vníma dôležitosť sexuálnej výchovy v súvislosti s priateľstvom, láskou, orientáciou v medziľudských vzťahoch a vnímanie svojej hodnoty. Deti by mali vedieť, že ich v oblasti sexuality nikto nemá právo na nič nútiť. Mali by dokázať samých seba vnímať ako niekoho hodnotného a hodného lásky. Dôležitá je taktiež schopnosť lásky, citov a schopnosť empatie.

   

  Preventívny program bude realizovaný vyššie uvedenými odborníčkami v rozsahu 12 vyučovacích hodín s cieľom posilniť zdravý psychický a fyzický vývin s osobitným zameraním na predchádzanie rizikového sexuálneho správania a  na ochranu pred sexuálnym násilím a zneužívaním.

  Preventívny program je v súlade s metodickou príručkou pre učiteľov základných škôl (Metodická príručka sexuálnej výchovy na druhom stupni základných škôl).  Zvolené metódy zohľadňujú počet detí, ich vek, úroveň poznania, konkrétny vývinový stupeň. Použité aktivity podporujú rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, aby informovali a poskytovali priestor na vzájomné vypočutie, pochopenie, spoznávanie, oddych aj relax.

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 18.2.2020  sa  uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa žiaci prvého aj druhého stupňa. Víťazkou  prvej kategórie sa stala Nela Krištofová zo 4.D. 

  Víťazmi druhej kategórie sa stali Eliška Jakešová z 5.C  a Tamara Turzíková z 5.A.  

  Nelka, Eliška a Tamarka  budú našu školu reprezentovať v   obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 6.3.2020 . Vďaka patrí všetkým zúčastneným žiakom (40), pripravujúcim p. učiteľkám  a p. uč. Bernátovej, Juráčkovej, Valentovej, Bečárovej a Vavrušovej za hodnotenie výkonov a prípravu súťaže. Fotogaléria

 • Dejepisná olympiáda

  Dňa 14. februára. 2020 sa šiesti naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády. Konala sa na ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne . Počínali si veľmi pekne. Traja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Martina Kubalová zo 7. B, Dominik Sochulák z 9.D a Daniela Gunárová z 9.B triedy. Za prípravu ďakujeme p. učiteľovi Porošinovi a p. učiteľke Vavrušovej.

 • Svetový deň bez mobilu

  Svetový deň bez mobilu

  V dnešnej dobe už mobily nie sú iba obyčajným „telefónom“. Pomocou mobilu môžu deti a dospievajúci posielať textové a obrazové správy, ale aj emaily, rýchlu poštu, pripájať sa na internetové stránky a sociálne siete, fotografovať, natáčať videá a pod. Pri ich používaní so všetkými ich súčasnými vymoženosťami, sa ale rozširuje aj spektrum rizík. Svetový deň bez mobilu v našej škole bol zameraný práve na prevenciu pred možnými rizikami, konkrétne kyberšikanu. Žiaci mali možnosť nielen rozprávať sa o histórií vývoja telefónov, ale ju dokonca aj zakresliť na časovej osi. Kyberšikanu žiaci pochopili prostredníctvom edukačných hier. Najviac ich zaujali náučné rozprávky o rizikách internetu z projektu ovce.sk. Fotogaléria

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda

  Dňa 6. februára sa konalo okresné kolo geografickej olympiády na ZŠ Kubranská . V kategórii G, teda 5. ročník -  našu školu reprezentovali: Tamarka Turzíková z 5.A, Katka Kunová z 5.B a  Števko Kišac z 5.C. V kategórii F – 6. a 7. ročník -  Michal Hlávka zo 6.A, Martina Kubalová zo 7.B a  Dominik Kodrík zo 7.B. V kategórii E – 8. a 9. ročník - Matej Krajčovic z 8.A . Olympiáda sa skladala z 3 častí: teoretickej, praktickej a poznatkov o miestnej krajine, teda o Trenčianskom kraji. Všetci títo žiaci boli aj úspešnými riešiteľmi. Katka Kunová z 5.B sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Za prípravu ďakujeme p. učiteľke Muchovej. Fotogaléria

 • Deň komplimentov a slušného správania

  Deň komplimentov a slušného správania

  Deti v našom ŠKD boli oboznámené so vznikom Dňa komplimentov  a slušného správania. V tento deň sme sa rozhodli aj my vo všetkých oddeleniach podporiť spolupatričnosť a upevniť dobré vzťahy v triede. Využili sme edukačné aktivity ako napr. didaktické hry-riešenie tajničiek či dramatizáciu. Pravidlá slušného správania si deti osvojovali hraním rolí napr. stolovanie v reštaurácií či cestovanie v autobuse. Najrýchlejší riešitelia tajničiek boli odmenení. Vysloviť kompliment nás nič nestojí a pritom má veľký význam v medziľudských vzťahoch. Prostredníctvom komplimentu nachádzame zmysel umenia pochváliť. Vyslovovali sme komplimenty, ktoré vyvolali   úsmev na tvári a dobrú náladu ľudí okolo nás a zároveň sme vyzdvihli tie najlepšie vlastnosti. Používajme preto komplimenty čo najčastejšie! Fotogaléria

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  V decembri sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky pre starkých do domovov dôchodcov s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Zbierali a do krabíc sme dávali niečo na zahriatie zvonka(šálik, čiapka...), niečo na zahriatie zvnútra(čaj, káva...), drogériu, maškrty a niečo pre potešenie(krížovky, obrázky...). Podarilo sa nám spoločne naplniť a odovzdať viac ako 30 krabíc. Veríme, že sa dostali do správnych rúk a aspoň trošku potešili babičky a deduškov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Fotogaléria

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria