Navigácia

Organizácia školského roku 2018/2019

            Vyučovanie :

Obdobie vyučovania v školskom roku 2018/2019 sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • prvý polrok sa začína 1. septembra 2018,  školské vyučovanie sa začína 3.septembra 2018. Školské vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2019.
  • druhý polrok sa začína 1. februára 2019 a končí sa 30. júna 2019. Vyučovanie v druhom polroku začína 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.


Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2018 a končia sa 2. novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018.

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019.

Polročné prázdniny sa začínajú 1. februára 2019. Vyučovanie sa začína 4. februára 2019.

Jarné prázdniny sa začínajú 4. marca 2019 a končia sa 8. marca 2019 . Vyučovanie sa začína 11. marca 2019 .

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 a končia sa 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína  24. apríla 2019.

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019 a končia sa 31. augusta 2019.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria