Navigácia

Organizácia školského roku 2017/2018

            Vyučovanie :

Obdobie vyučovania v školskom roku 2017/2018 sa člení na prvý a druhý polrok nasledovne:

  • prvý polrok sa začína 1. septembra 2017,  školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2017. Školské vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2018.
  • druhý polrok sa začína 1. februára 2018 a končí sa 30. júna 2018. Vyučovanie v druhom polroku začína 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.


Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 a končia sa 31.októbra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017.

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 a končia sa 5. januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018.

Polročné prázdniny sa začínajú 2. februára 2018. Vyučovanie sa začína 5. februára 2018.

Jarné prázdniny sa začínajú 19. februára 2018 a končia sa 23. februára 2018 . Vyučovanie sa začína 26. februára 2018 .

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29.marca 2018 a končia sa 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018.

Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 2018 a končia sa 31. augusta 2018.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria