Navigácia

Tlačivá na stiahnutie

                           

  

Prihláška na stravovanie                            

  Prihlaska_na_stravovanie.pdf

Odhláška z ŠKD                                          

  odhlaska_z_skd.pdf

Žiadosť o zmenu dochádzky do ŠKD          

  ziadost_o_zmenu_dochadzky_do_skd.pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov                

  Vyhlasenie-2019-DP-2018-editovatelne.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely poukázania sumy 2%(3%) dane                 

  Potvrdenie-2019-DP-2018-editovatelne.pdf

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

  Ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania.pdf

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok- žiaci v zahraničí

  Ziadost_o_komisionalne_preskusanie_ziaci_v_zahranici.pdf

Žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky   Ziadost_o_osobitny_sposob_plnenia_skolskej_dochadzky.pdf
Žiadosť o oslobodenie z TSV   Ziadost_o_oslobodenie_z_TSV.pdf
Žiadosť o prijatie do základnej školy   Ziadost_o_prijatie.pdf
Žiadosť o prijatie do ŠKD   Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria