Navigácia

Školský psychológ

Psychologické poradenstvo na škole:

Mgr. Soňa Príbusová, školský psychológ

 

 

Konzultačné dni a hodiny:                          

Pondelok od 7.30 do 17.00 hod.

 

Utorok     od 7.30 do 15.30 hod.

 

Streda     od 7.30 do 15.30 hod.

 

Štvrtok    od 7.30 do 15.30 hod.

 

Piatok     od 7.30 do 14.00 hod.

Kontakt:

 

E-mail                                                         

pribusova@9zstn.sk

Telefón                                                       

0903 289 016

 

Školský psychológ pôsobí na našej škole od februára 2015.

  Práca školského psychológa spočíva vo vykonávaní odbornej činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

 „Ak sa má dieťa vyvíjať po duševnej a charakterovej stránke v zdravú a spoločnosti užitočnú osobnosť, musí vyrastať v prostredí stálom, citovo priaznivom, vrelom a prijímajúcom.

                                                                                                                                                  (Z. Matějček)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria