Navigácia

Školský psychológ

Psychologické poradenstvo na škole:

PhDr. Jana Dadová, školský psychológ

 

 

Konzultačné dni a hodiny:                          

Pondelok    od 7.00 do 17.00 hod.

 

Utorok        od 7.00 do 14.00 hod.

 

Streda        od 7.30 do 15.30 hod.

 

Štvrtok       od 7.00 do 15.00 hod.

 

Piatok        od 7.00 do 14.00 hod.

Kontakt:

 

E-mail                                                         

dadova@9zstn.sk

Telefón                                                       

0903 289 016

 

Školský psychológ pôsobí na našej škole od februára 2015.

  Práca školského psychológa spočíva vo vykonávaní odbornej činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

  Psychológ na škole pôsobí ako poradca. Preto dúfam, že sa mňa s dôverou obrátite, ak budete potrebovať prekonzultovať výukové a výchovné problémy, problémy v rámci vzťahov v triede a v škole a tiež, pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii a pod..

Nájdete ma v kabinete školskej psychologičky v pavilóne B na 2. poschodí.

 

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní

rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín, alebo emailom/telefonicky

učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky

 

Užitočné linky:

Prevencia šikanovania  http://www.prevenciasikanovania.sk/?mod=deti-a-mladez

            http://sk.sheeplive.eu/

            https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

Linka detskej istoty        http://www.ldi.sk/

                                      https://detstvobeznasilia.gov.sk/

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria