Navigácia

Vedenie školy a zamestnanci

Vedenie školy

 

Mgr. Marián Hrnčár

 riaditeľ školy

Mgr. Jana Dobiašová

 zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň

Ing. Alena Rumanovská

 zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň

Tatiana Čáková

 vedúca ŠKD

 

 

 

Útvar hospodársko-správny

 

Andrea Šimnová

vedúca útvaru, ekonómka školy

Zuzana Macková

mzdy a personalistika, tajomníčka školy

Peter Blaho

školník, strojník - plaváreň

Július Talian

údržbár

       

 

 

 

upratovačky:

Anna Belaňová

 

Mária Furková

 

Mária Horečná

 

Oľga Nitschová

 

Nadežda Samešová

 

Magdaléna Šilhavá

  Erika Súčanská

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria