Navigácia

Školský časopis Jedenástka

Milí žiaci, učitelia a priatelia školy!

   Od školského roku 2016/2017 začal opäť na našej škole vychádzať školský časopis pod názvom JEDENÁSTKA.

PREČO ŠKOLSKÝ ČASOPIS?  

   Má v dnešnej elektronickej dobe svoje miesto tlačený papierový časopis? Určite áno. Koľkí z Vás si ešte raz prečítajú elektronickú správu? (Skôr máme problém ju ešte raz nájsť.)

   Našu školu navštevuje približne 720 žiakov. Je samozrejmé, že v dnešnej rýchlej dobe nemôže akýkoľvek časopis konkurovať internetu, no nie všetky informácie  a zaujímavosti zo života našej školy nájdete na webe. A práve tie, ktoré tam nenájdete, chceme, aby ste našli v JEDENÁSTKE! 

   Myšlienka obnoviť školský časopis sa zrodila v lete roku 2016. Predchodcom terajšieho časopisu bola z roku 1985/86 Brezinka, v ktorej boli uverejnené literárne a výtvarné práce žiakov. Neskôr to bol časopis Heuréka a po ňom AbrakadabraV školskom časopise by každý z Vás mal nájsť najmä informácie z našej školy, rozhovory s vyučujúcimi a šikovnými žiakmi, zaujímavé súťaže, detské okienko, poviedky na pokračovanie, vtipy, nápady a pod.

AKO VZNIKOL NÁZOV?  

   Vybrať vhodný názov pre časopis bolo nesmierne ťažké. Kritéria boli vopred dané: názov by mal byť stručný, vystihujúci našu školu, zábavný a pútavý. Žiaci 1. stupňa spolu s pani učiteľkami vymýšľali názov a tie najvýstižnejšie sme vybrali do užšieho výberu. Pomocou ankety na druhom stupni sme spoločne s redakčnou radou vybrali 12 najvhodnejších návrhov, ktoré postúpili do 1. kola hlasovania:

Brezinka,   Školák,   Poškolák,   Krieda,   Lacoviny,   Jedenástka,   Laciho  11, Nádej,   #NOaČO,   Záškolák,   LaNo, Bufet.          

   Do 2. kola postúpili až 3 kandidáti:   #NOaČO, LaNo, Jedenástka.  V záverečnom hlasovaní suverénne zvíťazil názov  Jedenástka.

KTO VYTVORIL LOGO ČASOPISU A AKO DLHO TO TRVALO?  

   Logo vytvorila Bc. Dominika Ševčíková, študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a hovorí: „Vytvoriť logo nebolo časovo náročné, viac času zabralo vymyslieť, ako by mohlo logo vyzerať, aby vystihovalo podstatu školského časopisu s názvom Jedenástka.“   

 

 

 

 

 

 

KEDY A KDE SI MÔŽETE ČASOPIS KÚPIŤ?   

   Počas prestávok pri NÁPOJOVOM AUTOMATE NA PRVOM  POSCHODÍČasopis dávame tlačiť do tlačiarne Pardon. Vychádzajú nám v ústrety, aj keď sa nie vždy všetko technicky podarí, radi pomôžu. Keďže časopis vychádza v malom náklade (120-140 ks), je jeho cena 1€ (rozdiel nám dopláca školský neinvestičný fond DEŤOM). V školskom roku vychádzajú najmenej tri čísla.

Každá trieda v našej škole a oddelenie ŠKD dostane jeden výtlačok na prečítanie. Kto má záujem, číslo si môže zakúpiť.

POŠTOVÁ SCHRÁNKA   

Redakčná rada má zriadenú poštovú schránku pri automate. Do schránky môžete odovzdávať námety na rozhovory, tipy na zaujímavé reportáže, pochvaly, pripomienky, odpovede na súťaže. TEŠÍME SA!

 JEDENÁSTKA

školský časopis Základnej školy na Ulici L. Novomeského v Trenčíne

Adresa redakcie: Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín

Email: skolskycasopis@9zstn.sk

REDAKČNÁ RADA

Šéfredaktor:  Mgr. Monika Porošinová

Redaktori:  Horváthová Lucia 8.A, Jamrichová Karolína 8.A, Turčanová Jasmína 8.A, Žáčiková Nikola 8.A, Ferancová Sára 8.B, Sapáčková Kristína 8.B, Kavecká Veronika 7.B, Koníčková Gabrielle 6.B, Novák Jakub 5.B.

Grafická úprava:  Mgr. Petr Porošin

Jazyková úprava: Mgr. Veronika Bečárová

 

Redakčná rada pracuje počas celého školského roka. Naši redaktori sa zúčastňujú školských aktivít, fotia, pomáhajú. . . Stretávame sa počas krúžku Mladý reportér.

Veľa našich už bývalých reportérov pokračuje aj na stredných školách. tešíme sa z nich. . . 

 

Aktuálne číslo časopisu

4_rocnik_2_cislo.pdf

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria