Navigácia

Školský časopis Jedenástka

Milí žiaci, učitelia a priatelia školy!

   Od školského roku 2016/2017 bude na našej škole vychádzať školský časopis pod názvom JEDENÁSTKA.

PREČO ŠKOLSKÝ ČASOPIS?  

   Určite Vás zaujíma, prečo sme prišli so školským časopisom. Našu školu navštevuje približne 700 žiakov. Je samozrejmé, že v dnešnej rýchlej dobe nemôže akýkoľvek časopis konkurovať internetu, no nie všetky informácie  a zaujímavosti zo života našej školy nájdeš na webe. A práve tie, ktoré tam nenájdeš, chceme, aby si našiel v JEDENÁSTKE! 

   Myšlienka obnoviť školský časopis sa zrodila v lete roku 2016. V školskom časopise by každý z Vás mal nájsť najmä informácie z našej školy, rozhovory s vyučujúcimi, zaujímavé súťaže, detské okienko, poviedky na pokračovanie, vtipy, nápady a pod.

AKO VZNIKOL NÁZOV?  

   Vybrať vhodný názov pre časopis bolo nesmierne ťažké. Kritéria boli vopred dané: názov by mal byť stručný, vystihujúci našu školu, zábavný a pútavý. Rozbehli sme „informačnú kampaň“ na prvom stupni, kde triedne pani učiteľky so žiakmi vymýšľali, ako by sa školský časopis mohol volať. Na druhom stupni sa o prvotný výber názvu postarala p. uč. Porošinová na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením. Všetky zozbierané návrhy sme následne prekonzultovali a vybrali 12 najvhodnejších návrhov, ktoré postúpili do 1. kola hlasovania:

Brezinka,   Školák,   Poškolák,   Krieda,   Lacoviny,   Jedenástka,   Laciho  11, Nádej,   #NOaČO,   Záškolák,   LaNo, Bufet.          

   O samotné hlasovanie sa postarali členovia redakčnej rady, ktorí mali  v 1. kole k dispozícii 2 hlasy. Prvé kolo hlasovania bolo veľmi tesné, do 2. kola postúpili až 3 kandidáti:   #NOaČO, LaNo, Jedenástka.  Celkovo sa v prvom kole odovzdalo 38 hlasov.

Výsledky 2. kola netrpezlivo očakávali nielen členovia redakčnej rady, ale aj niektorí učitelia a žiaci. Hlasovanie napokon dopadlo nasledovne:

1. Jedenástka = 10 hlasov     2. #NOaČO = 5 hlasov    3. LaNo = 4 hlasy

KTO VYTVORIL LOGO ČASOPISU A AKO DLHO TO TRVALO?  

   Logo vytvorila Bc. Dominika Ševčíková, študentka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a hovorí: „Vytvoriť logo nebolo časovo náročné, viac času zabralo vymyslieť, ako by mohlo logo vyzerať, aby vystihovalo podstatu školského časopisu s názvom Jedenástka.“   

 

 

 

 

 

KOĽKO ČÍSEL ČASOPISU VYJDE V ŠKOLSKOM ROKU?  

   V pláne je vždy 5-6 čísel v danom školskom roku, ktoré by mali vychádzať takto:

 • 1. číslo:    november

 • 2. číslo:    december (pred Vianocami) = VIANOČNÝ ŠPECIÁL

 • 3. číslo:    február – marec

 • 4. číslo:    máj

 • 5. číslo:    jún (pred letnými prázdninami) = PRÁZDNINOVÝ ŠPECIÁL

 • 6. číslo:    podľa potreby

   SME AJ NA FACEBOOKU!  

   Našu stránku nájdeš tu: https://www.facebook.com/Jeden%C3%A1stka-%C4%8Dasopis-%C5%BEiakov-Z%C5%A0-na-Ul-L-Novomesk%C3%A9ho-11-v-Tren%C4%8D%C3%ADne-660674267435708/info

BUDE PRED KAŽDÝM ČÍSLOM PREDPREDAJ?   

   Pravdepodobne áno. Predpredaj je zavedený z jednoduchého dôvodu, aby sme zistili, koľko žiakov má reálne záujem o dané číslo časopisu. Jednotlivé triedy budú obchádzať členovia redakčnej rady, ktorým je potrebné vždy nahlásiť meno žiaka a triedu, a taktiež im priniesť peniažky za časopis. Keď vyjde nové číslo, členovia redakčnej rady ho každému predplatiteľovi prinesú priamo do triedy.

KEDY A KDE SI MÔŽETE ČASOPIS KÚPIŤ?   

   Počas prestávok pri NÁPOJOVOM AUTOMATE NA PRVOM  POSCHODÍ.

POŠTOVÁ SCHRÁNKA   

Redakčná rada má zriadenú poštovú schránku pri automate. Do schránky môžete odovzdávať námety na rozhovory, tipy na zaujímavé reportáže, pochvaly, pripomienky, odpovede na súťaže. TEŠÍME SA!

 JEDENÁSTKA

školský časopis Základnej školy na Ulici L. Novomeského v Trenčíne

Adresa redakcie: Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín

Email: jedenastkazsnovotn@gmail.com

REDAKČNÁ RADA

Šéfredaktor:  Mgr. Tomáš Mikulovský

Redaktori:  Vanesa Hlávková, Agáta Kováčová, Boris Šarina, Viktória Talianová, Jozef Hrdlička, Samuel Jánošík,  Sabina Kobzová, Sebastián Mitický, Klára Gabrižová, Kristína Niková, Natália Uličná, Lucia Belicová, Natália Koščová, Terézia Macharová, Vanesa Rožníková, Kristína Rybárová

Tvorivé nápady:  Mgr. Monika Porošinová

Jazyková úprava: Mgr. Katarína Školová Poništová

 

(fotogaléria)

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria