Navigácia

Útvary záujmového vzdelávania v šk. r. 2017/2018

Názov  krúžku

Meno pedagóga

Miesto

Deň

Hodina

 

 

 

 

 

                                                        I. stupeň + ŠKD

 

 

 

 

 

Počítačový krúžok 

p. Čáková

PC učebňa C

Pondelok

16.00-18.00

Eko-turistický krúžok

p. Dobiášová E.

TN a okolie

Sobota

09.00-15.00

Športový krúžok - 2. roč.

Mgr. Bobotová

Gymnastická sála

Štvrtok

13.30-15.30

Turistic.-poznávací krúžok

p. Čáková

TN a okolie

Sobota

09.00-15.00

Tanečný krúžok

Mgr. Sivčák

Gymnastická sála

Utorok

14.00-16.00

Králi papiera

Mgr. Juráčková

Trieda I.C.

Streda

14.00-16.00

Šikovníček

p. Sameková

7. oddelenie ŠKD

Utorok

16.00-18.00

Malí maliari

Mgr. Zahumenská

Trieda 4.A

Streda

14.00-16.00

Folklórny krúžok

Mgr. Bočáková

Gymnastická sála

Streda

14.00-16.00

Keramika I.

Mgr. Suchomelová

Keramická dielňa

Streda

13.00-15.00

Keramika II.

Mgr. Suchomelová

Keramická dielňa

Štvrtok

13.00-15.00

Keramika III.

Mgr. Suchomelová

Keramická dielňa

Štvrtok

15.00-17.00

Tanečný krúžok

Mgr. Špaldová

Gymnastická sála

Pondelok

16.00-18.00

Hry vo vode 2. - 4. roč.

p. Dobiášová E.

Plaváreň

Utorok

16.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             II. stupeň

 

 

 

 

 

Florbal dievčatá 5.- 9. roč.

Mgr. Porošín

Telocvičňa A

Štvrtok

14.45-16.45

Basketbal - mix

Mgr. Kaduk

Telocvičňa B

Streda

14.45-16.00

Plávanie mix

Mgr. Kaduk

Plaváreň

Streda

16.45-18.45

Volejbal dievčatá

Mgr. Kaduk

Telocvičňa B

Utorok

16.45-18.45

Kondič. posilňovanie mix

Mgr. Kaduk

Posilovňa

Utorok

15.00-17.00

Informatika

Ing.  Rumanovská

PC učebňa B 

Streda

14.00-16.00

Keramika

Mgr. Porošinová

Keramická dielňa

Utorok

14.00-16.00

Mladý reportér

Mgr. Porošinová

Trieda IX.B

Štvrtok

14.00-16.00

Angličtina s IKT

Mgr. Králiková

PC učebňa B

Pondelok

14.00-16.00

Florbal chlapci 5.- 9. roč

Mgr. Porošín

Telocvičňa A

Utorok

14.45-16.45

         

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria