Navigácia

Útvary záujmového vzdelávania v šk. r. 2016/2017

Názov  krúžku

Meno pedagóga

Miesto

Deň

Hodina

 

 

 

 

 

                                                        I. stupeň + ŠKD

Informatika I.

PaedDr. Jandíková

PC učebňa C

Utorok

14.00-16.00

Angličtina pre najmenších

Mgr. Dobiašová J.

PC učebňa I. stup.

Pondelok

14.00-16.00

Počítačový krúžok 

p. Čáková

PC učebňa C

Pondelok

16.00-18.00

Športový krúžok

Mgr. Bobotová

Telocvičňa B

Streda

14.00-16.00

Cvičenia a hry na fitlopte

Mgr. Rajecká

Gymnastická sála

Štvrtok

14.00-16.00

Tanečný krúžok

Mgr. Sivčák

Multimed. učebňa

Utorok

14.00-16.00

Informatika II.

Mgr. Tluková

PC učebňa I. stup.

Utorok

14.00-16.00

Pohľady umenia

Mgr. Tluková

Trieda 3.A

Streda

14.00-16.00

Malí maliari

Mgr. Zahumenská

Trieda 1.D

Utorok

14.00-16.00

Šikulky I.

Mgr. Ženčicová

Trieda 4.C

Utorok

14.00-16.00

Šikulky II.

Mgr. Hollá

Trieda 4.B

Utorok

14.00-16.00

Turistic.-poznávací krúž.

Mgr. Falťanová

TN a okolie

Sobota

09.00-15.00

Keramika I.

Mgr. Suchomelová

Keramická dielňa

Streda

13.30-15.30

Keramika II.

Mgr. Suchomelová

Keramická dielňa

Štvrtok

13.30-15.30

Hry vo vode

p. Dobiášová E.

Plaváreň

Utorok

16.00-18.00

Eko-turistický krúžok

p. Dobiášová E.

TN a okolie

Sobota

09.00-15.00

Turistický krúžok

p. Čáková

TN okolie

Sobota

09.00-15.00

Šikovníček

p. Sameková

5. oddelenie ŠKD

Streda

16.00-18.00

 

 

 

 

 

                                                             II. stupeň

Florbal chlapci 6.-8. roč.

Mgr. Porošín

Telocvičňa A

Utorok

14.45-16.45

Florbal dievčatá 5.-8. roč.

Mgr. Porošín

Telocvičňa A

Štvrtok

14.45-16.45

Basketbal - mix

Mgr. Kaduk

Telocvičňa A

Streda

14.00-16.00

Plávanie

Mgr. Kaduk

Plaváreň

Streda

16.00-18.00

Volejbal dievčatá

Mgr. Kaduk

Telocvičňa A

Utorok

17.00-19.00

Kondič. posilňovanie mix

Mgr. Kaduk

Posilovňa

Utorok

15.00-17.00

Informatika

Ing.  Rumanovská

PC učebňa B 

Streda

14.00-16.00

Angličtina s IKT

Mgr. Králiková

PC učebňa B

Pondelok

14.00-16.00

Keramika

Mgr. Porošinová

Keramická dielňa

Utorok

14.00-16.00

Výtvarný krúžok

Mgr. Porošínová

Trieda 8.B

Štvrtok

14.30-16.30

Mladý reportér

Mgr. Mikulovský

Multimed. učebňa

Štvrtok

14.00-16.00

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria