Navigácia

Sociálne poradenstvo

Výchovné a sociálne poradenstvo na škole:

Mgr. Martina Rečičárová, sociálny pedagóg

 

 

Konzultačné dni a hodiny:                    

Pondelok až piatok - od 7.30 do 15.30 hod.

 

 

Kontakt:

 

 

 

Telefón                                                         

0902 911 046

E-mail                                                         

recicarova@9zstn.sk

 

  Školský sociálny pedagóg pôsobí na našej škole od februára 2009.

  Práca sociálneho pedagóga je zameraná na riešenie ťažkostí žiakov vo vzdelávaní, na prevenciu a riešenie výchovno-sociálnych problémov, na pomoc v životnej orientácii žiakov vzhľadom k socializácii dieťaťa (postupné zaraďovanie sa detí do spoločnosti). Sociálny pedagóg monitoruje okolnosti a skutočnosti ohrozujúce výchovu a vzdelávanie žiakov v škole. Poznáva sociálne prostredie a jeho vplyv na výchovu a rozvoj osobnosti žiakov. Ide o rodinu žiaka, školské prostredie, rovesnícke skupiny (triedne kolektívy), záujmové a športové spoločenstvá.

  Sociálny pedagóg vo svojej práci pravidelne spolupracuje s odborníkmi podieľajúcimi sa na starostlivosti o deti a mládež.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria