• Návšteva divadla
     • Návšteva divadla

      Dňa 27.11.2023 sa žiaci 6. C a D zúčastnili divadelného predstavenia Trója v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.Velký epos Trója, inšpirovaný (nielen) Homérovou Iliadou. V inscenácii sme videli známe príbehy gréckych bájí, o najkrajšej žene na svete, o povestnom drevenom koňovi, o veľkých hrdinoch a mocných bohoch. A o jednej veľkej láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb. Predstavenie bol krásny kultúrny žážitok. Fotogaléria

     • Náboj 2023- medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž

      Dňa 24.11. sa v priestoroch gymnázia Ľ. Štúra konala medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž Náboj. Súťaže sa online zúčastnili študenti Belgicka , Holandska, Chorvátska ,Česka , Poľska , Španielska a Slovenska. Našu školu reprezentovali dva tímy. V riešení náročných príkladov z matematiky a fyziky sa nestratili a v konkurencii 1806 tímov , čo je 7724 súťažiacich sa tím B v zložení: Hanka Fraňová 8.B, Richard Juraj 8.B, Šimon Semaňák 8.B a Viktor Tarabus 9.D trieda, umiestnil na krásnom 429 mieste . Tím A , v zložení Katarína Kunová, Jakub Novák , Tomáš Dzurica a Michal Füsi, všetci z 9.B triedy, obsadil 986 miesto. Žiakom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im aj naďalej veľa síl a úspechov. Za prípravu žiakov ďakujeme p. učiteľke Mgr. Štefánikovej.

    • Kalokagatia v ŠKD
     • Kalokagatia v ŠKD

      Oslavou myšlienky kalokagatie ako harmónie tela a duše sme zavŕšili v ŠKD týždeň, ktorý sme venovali téme zdravej výživy, pohybu, relaxu, športu, otužovania a iných zdraviu prospešných aktivít. V telocvični sme pre deti pripravili stanovištia zamerané na koordináciu pohybov tela. Ich odmenou bol úsmev na tvári z vydareného popoludnia. Fotogaléria

    • Príroda, životné prostredie a deti
     • Príroda, životné prostredie a deti

      Tento rok to bol už 35. ročník výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Súťaže sa zúčastnilo 484 detí z celého regiónu. Odborná porota ocenila vždy 5 prác v každej kategórii.

      V kategórii 5. až 9. ročník základných škôl získali ocenenie naši žiaci: Lea Poláčková zo 6.B a Martin Putek zo 6.A. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme. Všetky ocenené ako i ďalšie práce si môžete pozrieť v priestoroch ZUŠ Pádivého v Trenčíne. Fotogaléria

     • Trenčianske hodiny

      Dňa 14. novembra 2023 sa v ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne uskutočnila súťaž v speve regionálnych piesní Trenčianske hodiny. Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Ninka Markovičová (3.D) a Anička Viršínska (3.C), v 2. kategórii Kamilka Muchová (6.A) a v 3. kategórii Emmka Žáčiková (8.A) a Matúš Chudý (8.B).
      Kamilka Muchová a Matúš Chudý získali vo svojich kategóriách 1. miesto. Srdečne im blahoželáme a všetkým prajeme, aby i naďalej šírili svojím spevom radosť.

  • Partneri

   • {#1508} 1
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Vitajte na stránkach našej školy
  • Prihlásenie

  • Zvonenie

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • EDUPAGE - rodičovské konto: o prihlasovacie údaje môžete požiadať elektronicky na

   e-mail: rumanovska@9zstn.sk 

    

   Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v minulom školskom roku. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvého ročníka budú odovzdané triednymi učiteľmi  na začiatku šk. roka.

   Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk