Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 3395205
Piatok 14. 12. 2018

Vianočné prázdniny

                      

Vianočné prázdniny:   22.12. 2018 - 7.1. 2019

Riadne vyučovanie:    od 8.1. 2019 (utorok)

Elektronická žiacka knižka 2018/19

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2017/18. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Ochrana osobných údajov

  V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín povinná sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojej webovej stránke určité informácie. Bližšie údaje sú uvedené na odkaze:

Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 • Súťaže zručností

  Dňa 12.12.2018 sa 10 žiakov 9. ročníka zúčastnilo DOD na SOŠOaS v Trenčíne. Žiaci si prezreli odborné učebne školy a získali informácie o možnostiach štúdia na tejto strednej škole. Okrem toho sa zapojili aj do súťaž a získali výborné umiestnenie:

  V kategórii Obchod a podnikanie:

  1. miesto: Benkovská Michaela (Obal predáva)

  2. miesto: Viktória Kohútová (Obal predáva)

  2. miesto: Natália Stančíková (V obchode ako doma)

  3. miesto: Viktória Kohútová, Natália Fargašová ( V obchode ako doma)

  Našim žiakom želáme veľa úspechov pri ďaľšom štúdiu na strednej škole. Mgr. Majeriková Iveta, výchovný poradca Fotogaléria

 • Pasovanie do klubu Sovička

  Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV za platných členov ŠKD „SOVIČKA”. Počas troch mesiacov v Školskom klube boli deti sledované v školskej jedálni, v triedach, na chodbách aj na školskom ihrisku, či si správne osvojili pravidlá Školského klubu. Zapájali sa do športových súťaží a spolu s pani vychovávateľkami plnili rôzne úlohy. Všetci ich úspešne zvládli, a tak sme ich mohli uvítať medzi nami v Školskom klube detí. Pasovanie našich prváčikov spestrili staršie spolužiačky a aj ich rovesníci prváci svojim vystúpením . Celá slávnosť bola ukončená odovzdávaním privítacej listiny a spoločným tancom. Radi by sme sovičkárom zaželali veľa úspechov. Prajeme im, aby všetky povinnosti hravo zvládli a najmä, aby sa im v našom klube páčilo. Fotogaléria

 • Neprižmurujme oči a nerobme odpadové výnimky ani počas adventu! Ten sa môže niesť v duchu zero waste bez toho, aby sme sa ukrátili o jeho čaro. Adventný kalendár môže mať aj podobu, po ktorej nezostane ani gram odpadu, nezaťaží peňaženky, ani naše bruchá. Geniálny nápad je obrátený adventný kalendár, ktorý spočíva v tom, že každý deň odložíte do krabice 1 vec, ktorej sa vzdáte, pretože ju už napríklad nepotrebujete, nepoužívate, je vám malá, nepáči sa vám, ale niekoho iného by potešila. Na Štedrý deň tak budete mať krabicu plnú vecí, ktorá poteší napríklad detský domov, charitu alebo útulok. Domov si tak odľahčíme o nepotrebné veci a zároveň spravíme radosť tým, ktorí ich využijú. Skúsime?

 • Vedomosti v hrsti

  Dňa 11.12. za všetkých štvrtákov našej školy zabojovali v súťaži: „Vedomosti do hrsti“ žiaci Tomáš Machovec (4.A), Karol Sedláček (4.B) a Samuel Ďurža (4.C), kde zo šiestich trenčianskych základných škôl obsadili prvé miesto. Výhercom blahoželáme! Fotogaléria

 • Mikuláš v škole

  Aj tento rok zavítali do našej školy Mikuláš s Čertom, aby odmenili všetky poslušné deti. Tie, ktoré neposlúchali, boli odmenené tiež, aby sa čo najrýchlejšie napravili! Fotogaléria

 • MikulAS CUP

  Dňa 4.12. sa výber žiakov 1.- 3. ročníka zúčastnil akcie "MikulAS CUP" v Športovej hale. Ostatní žiaci 2.- 4. ročníkov sa so svojimi pani učiteľkami tiež zúčastnili a povzbudzovali svojich kamarátov. Vyrobili si nádherné transparenty a ich fandenie bolo pre hráčov určite prínosné. Okrem futbalu a napínavých zápasov, nebola núdza ani o sprievodný program. Futbalisti AS Trenčín podpisovali kartičky a prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, aby deti potešil. Naša škola síce skončila vo svojej skupine ako posledná, ale žiaci predviedli obetavé výkony a zabavili sa. Fotogaléria

 • Dňa 29.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Súťažiaci písali test a vytvárali výrobok podľa technického výkresu. Našu školu reprezentovali Adam Jurica , Boris Šarina v kategórii A a Michal Šišovský v kategórii B. Chlapcom sa podarilo umiestniť na výbornom druhom mieste. Za prípravu ďakujeme p. uč. Porošinovi a p.učiteľkám Porošinovej a Kosovej.

 • WORKSHOP - KS AKTIVITY

  Dňa 28.11.2018 sa deti ŠKD zúčastnili workshopu zameraného na triedenie odpadu. Workshop si pre deti pripravili deti z Detského mestečka Zlatovce v spolupráci s poslancami mestskej časti Juh, Trenčín Patrikom Žákom a Dominikom Gabrielom. V prezentácii sa deti oboznámili s hroziacim nebezpečenstvom skládky odpadu a v praktických činnostiach si vyskúšali triedenie odpadu. Na záver deti ŠKD poďakovali poslancom, deťom a dohodli sa na ďalšej spolupráci. Fotogaléria

 • Všetkovedko

  Dňa 29.11. sa na našej škole uskutočnila pre žiakov 2.- 4. ročníkov celoslovenská súťaž o najšikovnejších žiakov "VŠETKOVEDKO". Zapojilo sa 29 žiakov, ktorí si trúfli na náročné úlohy z rôznych oblastí života. Držíme palce, aby boli úspešní a za prípravu ďakujeme p.uč. Bobotovej a Poláčkovej. Fotogaléria

 • Tento rok to bol už 30. ročník výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Z celého trenčianskeho kraja, z niekoľko sto krásnych výtvarných prác porota vybrala a ocenila v každej kategórii 4 práce bez určenia poradia. Aj z našej školy boli vystavené diela. Porota ocenila aj obrázok Tomáša Cirana z 6.C. Všetkým vystaveným autorom a najmä Tomášovi gratulujeme. Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria