Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 3267633
Štvrtok 20. 9. 2018

Elektronická žiacka knižka 2018/19

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2017/18. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Ochrana osobných údajov

  V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín povinná sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojej webovej stránke určité informácie. Bližšie údaje sú uvedené na odkaze:

Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 • Milí žiaci!

  Od pondelka 24. septembra do stredy 26. septembra sa uskutoční tradičný jesenný zber papiera.

  Nosiť môžete noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Prinesený papier však musí byť zviazaný v balíkoch, nie v kartónových škatuliach alebo v igelitových taškách. Kontajner na papier bude pristavený na obvyklom mieste - na parkovisku za jedálňou vždy v čase od 14.00 do 18.00 hod.

  Zapojte sa všetci, jednotlivci aj triedne kolektívy. Na víťazov jednotlivcov čakajú sladké odmeny, pre víťazné triedy sú pripravené finančné odmeny a najúspešnejšej triede na obidvoch stupňoch bude udelený deň voľna určený na školskú akciu.

 • Informácie pre rodičov našich prvákov

  Milí rodičia, všetky informácie ohľadne potrebných školských potrieb, priebehu prvého školského dňa, stravovania a vyučovaní v prvých dňoch školského roku 2018/2019 sú uvedené v pokynoch:

  Pokyny_rodicom_prvakov_v_skolskom_roku_2018_2019.pdf

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa bude konať dňa 3. septembra 2018 o 8.15 hod. v átriu školy. Žiaci 2.-9. ročníka sa zhromaždia vo svojich triedach o 8.00 hod.

  Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia o 7.45 hod. pred hlavným vchodom od Šafárikovej ulice, kde si ich prevezmú triedne učiteľky.

  V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční len pre 1. ročník v telocvični školy, ostatné ročníky sa zhromaždia vo svojich triedach.

 • Vážení rodičia!

  Nakoľko platí nový zákon o ochrane osobných údajov, škola nemôže zverejňovať zoznamy žiakov na verejne prístupných miestach. Preto rozdelenie prvákov a piatakov do tried bude zverejnené až 3.9.2018 od 7.30 hod. na nástenke vo vestibule školy. Ďakujeme za porozumenie.

 • Obedy na september 2018 majú byť zaplatené do 20. augusta. Pokiaľ ste zabudli, zaplaťte ihneď, číslo bankového účtu, variabilný symbol a suma sú nezmenené. Doklad prineste. V prípade nových stravníkov (noví žiaci) je potrebné obedy prihlásiť osobne od 27.augusta 2018 v kancelárii ŠJ (7:30 hod -10:00 hod). Vyplníte prihlášku na stravovanie a obedy zaplatíte prevodným príkazom. Po predložení dokladu o zaplatení stravník dostane čip na stravovanie. Žiakov I. ročníka stravujeme od utorka 4.9.2018. Obedy sa v pondelok 3. 9. 2018 vydávajú od 10:00 hod. do 12:00 hod., od utorka 4.9.2018 je výdaj obeda od 11: 45 hod. do 14:00 hod.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  29. júna 2018 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2017/18. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 3. septembra! Fotogaléria

 • Hurá, prázdniny!

  Dňa 28.6.2018 sa v ŠKD uskutočnilo rozlúčkové popoludnie „HURÁ, PRÁZDNINY!“ v spolupráci s OZ CAKUMPRÁSK. Deti si zaspievali prázdninovú hymnu,zatancovali, zahrali sa na pavúkov, ochutnávačov, akrobatov, prechádzali cez džungľu. Deťom sa program veľmi páčil a určite si ho na budúci rok zopakujeme. Fotogaléria

 • Dovidenia škola

  Dňa 27.6. KC Aktivity pripravilo pre našich žiakov 1. a 2. ročníka akciu "DOVIDENIA ŠKOLA". Najprv si žiaci pozreli tanečné vystúpenia TS Goonies a TS Aura. Potom nasledovali kreatívne a zábavné aktivity- tvorba mandál z prírodnín, prekážková dráha, pavučinka, bubliny, tvorba farebných obrazov a vlastných chlebíkov. Po aktivitách si deti pochutili na vytvorených dobrotách a koláčikoch. Ďakujeme KC Aktivity a pani Rečičárovej za organizáciu. Fotogaléria

 • Umenie zblízka 7

  Každé dva roky organizuje Galéria mesta Bratislavy výtvarný projekt Umenie zblízka, z galérie do školy, zo školy do galérie. Prihláseným školám (a tento rok ich bolo 370) galéria zašle 7 rôznych obrázkov umeleckých diel. Žiaci sa majú inšpirovať a podľa týchto diel vzniknú naše vlastné diela. Keďže ich je veľmi veľa a do galérie by sa nevošli, zasielajú sa ich fotografie. Odborná porota vyberie asi 20 najlepších a najoriginálnejších. Tie budú dva roky vystavené v galérii v Bratislave a stanú sa súčasťou katalógu. Samozrejme budú aj na stránke galérie. Tento rok sme zaslali 6 výtvarných prác, 3 fotografie a 1 video. Práve video, ktoré natočili žiaci 9.B sa umiestnilo medzi najlepšími. Získali teda ocenenie v celoslovenskej súťaži. Srdečne blahoželáme Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria