Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 3195185
Pondelok 16. 7. 2018

Elektronická žiacka knižka 2018/19

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2017/18. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Ochrana osobných údajov

  V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín povinná sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojej webovej stránke určité informácie. Bližšie údaje sú uvedené na odkaze:

Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  29. júna 2018 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2017/18. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 3. septembra! Fotogaléria

 • Hurá, prázdniny!

  Dňa 28.6.2018 sa v ŠKD uskutočnilo rozlúčkové popoludnie „HURÁ, PRÁZDNINY!“ v spolupráci s OZ CAKUMPRÁSK. Deti si zaspievali prázdninovú hymnu,zatancovali, zahrali sa na pavúkov, ochutnávačov, akrobatov, prechádzali cez džungľu. Deťom sa program veľmi páčil a určite si ho na budúci rok zopakujeme. Fotogaléria

 • Dovidenia škola

  Dňa 27.6. KC Aktivity pripravilo pre našich žiakov 1. a 2. ročníka akciu "DOVIDENIA ŠKOLA". Najprv si žiaci pozreli tanečné vystúpenia TS Goonies a TS Aura. Potom nasledovali kreatívne a zábavné aktivity- tvorba mandál z prírodnín, prekážková dráha, pavučinka, bubliny, tvorba farebných obrazov a vlastných chlebíkov. Po aktivitách si deti pochutili na vytvorených dobrotách a koláčikoch. Ďakujeme KC Aktivity a pani Rečičárovej za organizáciu. Fotogaléria

 • Umenie zblízka 7

  Každé dva roky organizuje Galéria mesta Bratislavy výtvarný projekt Umenie zblízka, z galérie do školy, zo školy do galérie. Prihláseným školám (a tento rok ich bolo 370) galéria zašle 7 rôznych obrázkov umeleckých diel. Žiaci sa majú inšpirovať a podľa týchto diel vzniknú naše vlastné diela. Keďže ich je veľmi veľa a do galérie by sa nevošli, zasielajú sa ich fotografie. Odborná porota vyberie asi 20 najlepších a najoriginálnejších. Tie budú dva roky vystavené v galérii v Bratislave a stanú sa súčasťou katalógu. Samozrejme budú aj na stránke galérie. Tento rok sme zaslali 6 výtvarných prác, 3 fotografie a 1 video. Práve video, ktoré natočili žiaci 9.B sa umiestnilo medzi najlepšími. Získali teda ocenenie v celoslovenskej súťaži. Srdečne blahoželáme Fotogaléria

 • Jazyková škola Trenčín pozýva všetkých žiakov na vstupné testy pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutočnia 25.6. a 26.6.2018 o 16.00 hod v Jazykovej škole Trenčín, budova Gymnázia Ľ. Štúra. Môžete študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu a japončinu a slovenčinu pre cudzincov.
  Zápis do všetkých ročníkov: v dňoch 27. - 29.6. 2018 od 9.00 – 14.00 hod (telefonický zápis alebo osobne), od 14.00 do 17.00 hod (osobne), budova Gymnázia Ľ. Štúra. TEŠÍME SA NA VÁS!

 • Z dôvodu uzávierky a vrátenia preplatkov stravy posledným dňom na odhlásenie obedov v mesiaci jún 2018 je utorok 26.júna 2018 do 13.30 hodiny. Výdaj obedov od 25.6. do 28.6. je od 11.45 h do 13.30 h a 29.6. je od 10.00 h do 12.00 h.

 • Prírodovedná súťaž Poznávanie rastlín a živočíchov“ pre žiakov 3. a 4. ročníka prebehla na našej škole v utorok 19.6.2018. Žiaci si preverili svoje vedomosti o prírode a zasúťažili si. V kategórii 3. ročník zvíťazil Martin Vaško z 3.D triedy, na druhom mieste sa umiestnila Katka Kunová z 3.A triedy a na treťom mieste žiak druhého ročníka Lukáš Zámečník z 2.D. V kategórii 4. ročníka obsadili prvé tri miesta žiaci 4.C triedy: Michal Hlávka, Branko Kvetan a Martin Hlavatý. Pripravili a zorganizovali pani učiteľka Dražkovcová a pani učiteľka Suchomelová.

 • Starší žiaci čítajú mladším

  Vo štvrtok 21. júna nás v II. B navštívili šiestaci Nikola Žáčiková a Adam Sdurka. Prečítali niekoľko príbehov zo svojich knižiek -Websterovci a Julinka malá zverolekárka. Druhákov táto aktivita zaujala, niektorí si knižky želajú za vysvedčenie. Fotogaléria

 • Vojaci deťom

  Dňa 18.6. sa pre žiakov 1.stupňa konala na školskom ihrisku krásna akcia. VOJACI DEŤOM predviedli ukážky špeciálnej telesnej prípravy, predviedli vojenskú techniku a materiál- zbrane, spojovaciu techniku, ochranné masky, priblížili žiakom prácu s mapou, kompasom. Pomaľovali ich vojenskými farbami a dovolili im nahliadnuť a posedieť si vo vojenskom aute. Ďakujeme za organizáciu mamičke našej žiačky p. Fraňovej a pani učiteľke Bobotovej. Fotogaléria

 • MAKSÍK - matematická súťaž

  V tomto školskom roku sa piati naši žiaci zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže "MAKSÍK". Boli to: Lenka Vašková, Matyáš Kudrna z 2.A, Gregory Masica z 2.C, Karol Sedláček z 3.B a Matúš Galajda zo 4. A. V piatich kolách riešili rôzne logické a zábavné matematické úlohy. Darilo sa im výborne, tešíme sa na ďalší ročník a ďalších zapojených žiakov. Za organizáciu ďakujeme pani učiteľke Bobotovej Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria