Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 3040215
Nedeľa 18. 3. 2018

Elektronická žiacka knižka 2017/18

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2016/17. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 21. 3. 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - TESTOVANIE 9-2018 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

  UPOZORNENIE!

  Začiatok testovania je o 8.00 hod. Žiaci musia byť prítomní v škole najmenej 15 min. pred začiatkom testovania t.j. o 7.45 hod. Žiaci 5.- 8. roč. budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Vyučovanie bude riadne pokračovať vo štvrtok 22. 3. 2018. Počas riaditeľského voľna sú všetci žiaci II. stupňa odhlásení z obeda. Záujemcovia o stravu sa musia sami prihlásiť v kancelárii ŠJ, cez internet alebo čipom najneskôr do 20. 3. 2018 do 13:30 hod. Náhradný termín Testovania 9-2018 je 5.4.2018 (štvrtok).

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok) od 14.00 h. do 17.00 hod. v budove školy, pavilón D na 1. poschodí. (viac...)

 • Dňa 7.3.2018 sa na našej škole konal už po štvrtý krát „Deň otvorených dverí pre deti z materských škôl“. Pozvali sme k nám všetkých predškolákov a ich pani učiteľky z MŠ Slniečko na Šafárikovej ulici, MŠ Kohútik, ktorá sídli na Šmidkeho ulici a MŠ Dúha z ulice J. Halašu v Trenčíne. A veru bolo ich dosť, spolu 147 detičiek. Všetci naši žiaci 1. – 4. ročníka sa dlhodobo na toto podujatie tešili a opäť si vo svojich triedach pripravili pod vedením svojich triednych učiteliek zaujímavý program. V niektorých triedach sa tancovalo, spievalo, čítali sa rozprávky, žiaci hrali divadlo, hrali na netradičných hudobných nástrojoch, mali pripravené maľované čítanie, spolu so škôlkarmi hádali hádanky a riešili hlavolamy, zahrali sa rôzne hry... Vo všetkých triedach si detičky vyrobili aj darček, ktorý si spolu s informačným bulletinom o našej škole odniesli na pamiatku ako spomienku na dnešný deň. Máme radosť, že sa im u nás páčilo a už sa tešíme na ďalšiu návštevu. Ďakujeme za pomoc aj pani vychovávateľkám a žiačkam ôsmeho ročníka. Fotogaléria

 • Vážení rodičia a priatelia školy!

  Ďakujeme Vám za darovanie 2 % z dane pre náš Neinvestičný fond "DEŤOM" n.f. za minulý rok. Zároveň Vás chceme požiadať o poukázanie 2 % z dane aj tento rok. Darovaním 2%(3%) z dane pomôžete škole zlepšiť výchovno-vzdelávací proces a prostredie, v ktorom sa vzdelávajú Vaše deti. Každá pomoc je vítaná. Získané finančné prostriedky využívame výhradne pre žiakov našej školy! Zároveň Vás prosíme o propagovanie tejto formy pomoci našej škole medzi svojimi známymi, ale i vo firmách, s ktorými máte kontakt. Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2017 spolu s príslušnými tlačivami na stiahnutie je uvedený na našej stránke 2% z dane. Po vyplnení môžete vyplnené tlačivá po deťoch vrátiť do školy (triednej učiteľke alebo na sekretariát) alebo doručiť na Daňový úrad.

 • Dňa 6. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny organizovanej Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Našu školu reprezentoval tým v zložení Katarína Škultétyová, Lukáš Horáček, Nikolas Blahušiak. Darilo sa im veľmi dobre. Obsadili výborné druhé miesto, pričom k víťazstvu im chýbal len jeden bod. Žiakov pripravoval p.uč. Mgr. Porošin.

 • Posledný februárový deň sa žiaci 1.- 4. ročníkov zúčastnili na divadelnom predstavení divadla z Prešova. Tentokrát si pre nás pripravili predstavenie s názvom "Psíčkovo, alebo pes je najlepší priateľ človeka, aj vy jeho?" Žiaci sa zabavili, zasmiali ale aj poučili o spolužití človeka so štvornohými miláčikmi. Herci dokázali deti zaujať a aj ich vtiahnuť do deja. Ďakujeme za krásne predstavenie a tešíme sa na budúcu kultúrnu akciu. Fotogaléria

 • Dňa 15 . februára 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády. Olympiáda sa konala na ZŠ, Ul. Veľkomoravská v Trenčíne. Naši žiaci si počínali veľmi dobre a podarilo sa im dosiahnuť pekné výsledky. 6 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi. Matej Krajčovic 6.A – 3. miesto , Filip Bôžik 6.B – 5.miesto, Filip Uličný 8.C – 11. miesto , Sebastián Mitický 8.C – 8. miesto, Katarína Škultétyová 9.A – 13. miesto, Nikolas Blahušiak 9.B – 4. miesto . Žiakov pripravovali p.uč. Vavrušová a p. uč. Porošin .

 • V dňoch 4.-9. 2. 2018 sa naši ôsmaci zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Žiarskej doline. Svoje lyžiarske schopnosti si zdokonaľovali v lyžiarskom stredisku Žiar-Dolinky a v útulnom hoteli Spojár oddychovali a každý večer sa dobre zabávali pri spoločnom kultúrnom programe. Na záver kurzu absolvovali preteky v slalome a spokojní odchádzali domov. Veríme, že budú radi spomínať na príjemne strávené chvíle na lyžiarskom. Za starostlivosť o žiakov ďakujeme p. uč. Hrnčárovej a Dedíkovej, p. uč. Kadukovi, Porošinovi, Čibíkovi a, samozrejme, pani Vierke-zdravotníčke. Fotogaléria

 • V stredu 14. februára aj na našej škole rozdávali asistentky Valentínky. Opäť žiaci využili srdiečkovú schránku na odovzdanie lístočkov, odkazov a správ od kamarátov či priateľov. Tento rok ich bolo viac ako minule. Milý odkaz dostali žiaci a žiačky, ale aj pani učiteľky, vedenie školy či pani kuchárky. Tento rok dostal Valentínku aj pán školník a pani upratovačky. (autor nenapísal ktorá pani upratovačka, tak patrí pre všetky). Mladší žiaci svojim kamarátom napísali a nakreslili pekné odkazy. Potešili aj krásne pozdravy žiakom súrodencom. Ďakujeme dievčatám asistentkám a vyučujúcim, ktorí umožnili odovzdanie pošty. Dúfame, že svoju náklonnosť a kamarátstvo prejavíte počas celého roka. Fotogaléria

 • Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole. Deti sa naň tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú masku si tento rok zvolia. Pekne vyzdobená telocvičňa, nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou ale aj originálnosťou, veseliace sa deti, ktoré nechýbali ani tento rok – to bola atmosféra tohto roku. Zábavné súťaže striedali tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa. Odmenou pre deti bolo vyhodnotenie masiek a tanečníkov, pre nás ich úsmev na tvári a spokojnosť. Dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte, pozrite si aj vy naše zábery z tohto podujatia vo fotogalérii. Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria