Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 657757
Pondelok 3. 8. 2020

Elektronická žiacka knižka 2020/2021

Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2019/20. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Ochrana osobných údajov

  V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je ZŠ, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín povinná sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojej webovej stránke určité informácie. Bližšie údaje sú uvedené na odkaze:

Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 • Prihlášku na stravovanie v papierovej podobe je možné stiahnuť na našom webe a poslať prostredníctvom emailu majercikova@9zstn.sk alebo priniesť osobne do ŠJ od 17. augusta 2020.

  Poplatky za stravovanie za september 2020 zaplaťte do 20. augusta 2020.

  Prihlaska_na_stravovanie.pdf

 • Dňa 30.6. 2020 bude ŠKD v prevádzke nasledovne:

  Ranný ŠKD: 6,30 - 7,30

  Poobedný ŠKD: 10.00 - 16,30

 • Ranný ŠKD pre žiakov 1.-3. ročníka bude v prevádzke od 22.6. do 30.6.2020 v čase od 6.30 hod. do 7.30 hod. v pavilóne D.

 • Ranný nástup žiakov do školy (všetky ročníky):

  7.30 – 8.00 hod.

  - žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom

  - pri prvom nástupe do ZŠ žiak predloží písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie- týka sa žiakov 6.-9. roč.!!!

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf

  Ak žiak nedonesie vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

  Režijné poplatky za školskú jedáleň a doplatok za potraviny budú od 22. 6. 2020 platiť tí žiaci, ktorí budú od uvedeného dátumu poberať stravu v školskej jedálni.

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva sa uskutočnia nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú doterajšej prevádzky škôl a školských zariadení.

  od 15. júna:

  - ruší sa obmedzenie počtu žiakov v triedach,

  - ruší sa povinnosť merania teploty, opatrenie sa mení na odporúčanie,

  - v platnosti zostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa, je nutné vypísať ho po každej dlhšej neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní.

  od 22. júna:

  - do škôl sa vracajú žiaci 6. – 9. ročníka, ich prítomnosť je dobrovoľná.

 • Rodičia, ktorých deti momentálne nenavštevujú školu a vzdelávajú sa dištančne, si vytlačia z nášho webu tlačivo Ziadost_o_prijatie_do_SKD.pdf , vypíšu ho a doručia do školy prostredníctvom emailu cakova@9zstn.sk. Žiaci, ktorí navštevujú školu, prinesú vypísané tlačivo do 12.6.2020 svojim triednym učiteľkám.

 • Ďakujeme!

  Ďakujeme firme DATALAN Quality Instruments s.r.o., Bratislava za ochranné štíty pre učiteľov a vychovávateľky našej školy, ktoré nám sponzorsky zabezpečili. Fotogaléria

  Kontakt: h3d.sk - https://h3d.sk/

 • Ranný nástup žiakov do školy:

  7.30 – 7.45 hod. 1. ročník

  7.45 – 8.00 hod. 2. a 3. ročník

  8.00 – 8.15 hod. 4. a 5. ročník

  - žiaci vstupujú do priestorov školy v ochrannom rúšku samostatne po jednom, dodržiavajú rozostupy cca 2m

  - pri prvom nástupe do ZŠ žiak predloží písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave(1).pdf

  Ak žiak nedonesie vyhlásenie, nemôže vstúpiť do školy a ide domov!

 • Vážení rodičia 1.- 5. ročníka!

  Prosíme Vás, aby ste najneskôr do piatku 22. mája 2020 do 12.00 hod. oznámili triednym učiteľom prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, či Vaše dieťa bude/nebude navštevovať školu od 1. 6. 2020. Zároveň vyjadrite svoj záujem o stravovanie a žiaci 1.- 3. roč. o ŠKD. Pristúpte k tomu zodpovedne, aby sme sa mohli pripraviť na opätovný návrat žiakov do školy.

 • Športový areál - otváracia doba pre verejnosť:

  23. máj - 31. máj 2020 PO - NE : 9.00 - 20.00 h.

  1. jún - 30. jún 2020 PO - PIA: 17.00 - 20.00 h.

  SO - NE : 9.00 - 20.00 h.

  - športovanie v športových areáloch pri školách sa riadi aktuálnymi platnými nariadeniami hlavného hygienika SR

  - do športového areálu má zákaz vstupu osoba, u ktorej sú príznaky ochorenia COVID - 19

  - športové aktivity sa uskutočňujú bez šatní a bez obecenstva

  - dodržiavanie poriadku v športových areáloch bude vo zvýšenej miere kontrolované mestskou políciou

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria