Navigácia

Počítadlo návštev

Počet návštev: 2655123
Pondelok 29. 5. 2017

Elektronická žiacka knižka 2016/17

Prístupové údaje k nahliadnutiu do elektronickej žiackej knižky pre rodičov zostávajú rovnaké ako v školskom roku 2015/16. Prístupové údaje do elektronickej žiackej knižky pre rodičov žiakov prvých ročníkov budú odovzdané triednymi učiteľmi  na rodičovskom združení.

Pri strate prístupových údajov kontaktujte triednych učiteľov, alebo e-mailom: rumanovska@9zstn.sk

(prihlásenie)

Vitajte na stránkach našej školy

Základná škola, Ul.L.Novomeského 11, Trenčín

Posledné novinky

 •   Dňa 26.5. sa naša škola premenila na jednu noc na rozprávkové kráľovstvo. Žiaci prvých ročníkov mali možnosť precestovať celý svet za jednu noc. Na šiestich pripravených stanovištiach riešili rôzne úlohy, hádali hádanky, športovali. Nakoniec hľadali kráľovský poklad. Okolo polnoci sa pripravili na spánok vo svojich kráľovských spálňach. Ďakujeme pani učiteľkám Bobotovej, Dražkovcovej, Suchomelovej, Záhumenskej a pani vychovávateľkám Dobiášovej a Samekovej. Všetkým odvážnym deťom gratulujeme, že to zvládli na jednotku a tešíme sa zase o rok.

 •   Dňa 25. mája sa žiaci 9. A triedy pod vedením p. uč. Hološovej a žiaci 9. B triedy pod vedením p. uč. Bartalošovej zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Zachoval sa tento jediný, najskôr pracovný, potom koncentračný tábor pre židovské obyvateľstvo na Slovensku. Žiaci si prezreli expozíciu so zaujímavým sprievodným slovom lektorky, vypočuli prednášku na uvedenú tému, pozreli video žijúcich bývalých väzenkýň väznených v tomto koncentračnom tábore, p. Konovú a p. Špánikovú. Videli železničný vagón, v ktorom deportovali Židov odtiaľto do iných koncentračných táborov. Dozvedeli sa veľa nových poznatkov o hrôzach, ktoré spáchali fašisti počas II. svetovej vojny. Určite sme všetci radi, že žijeme v mieri a tieto zverstvá sme nezažili na vlastnej koži.

 •   V stredu 24.5.2017 sa žiaci 5.A a 5.B so svojimi triednymi uciteľkami  stretli  vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne so spisovateľkou  Margitou  Ivaničkovou . Predstavila im svoju novú knižku S tromi psami za pätami.  Príbeh zo súčasnej rodiny zachytáva "vpád" domácich zvierat do každodenného života detí, túžiacich po zvieratkách a ich rodičov, ktorí sa štvornožcom bránia, no napokon kapitulujú. Leitmotív odzrkadľuje odvrátenú tvár moderných technológií v podobe závislosti na smartfónoch. Za pozvanie dakujeme p. Kadlíčkovej

 •   Dňa 23. mája 2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili prednášky spojenej s prezentáciou o ukončení II. svetovej vojny v Európe. Pozvanie medzi nás prijal pán plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš. Žiaci sa dozvedeli nové poznatky z tejto významnej etapy našich dejín. Aj takouto formou si pripomenuli  72. výročie víťazstva nad  fašizmom. Zorganizovala p. uč. Bartalošová

 •   18. máj  bol pre deti v ŠKD veľmi výnimočný. Veď stráviť popoludnie s rodičmi a starými rodičmi je super.  Preto deti pripravili pre svojich najbližších slávnostný program, aby im ukázali ako im na rodine záleží. Pripravovali sa dlho a poctivo. Prvé ohlasy nedali na seba dlho čakať. Už pri prvých tónoch  sa rodičom zaleskli oči. Tých sĺz sprevádzaných úsmevom aj smiechom bolo do konca programu neúrekom . Záverečná spoločná pieseň už nenechala ani jedno oko suché. Bozkom a objatiam nebolo konca kraja. Deti s rodičmi odchádzali domov spokojní a nadšení. Odmenou pre nás vychovávateľky bolo vidieť úsmevy a  šťastie na tvárach detí a ich rodičov.

 •   V marci sa žiaci 1.- 4. ročníka zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Z 69 zapojených žiakov našej školy sa medzi 20 percent najúspešnejších žiakov celého Slovenska dostali a úspešnými riešiteľmi sa stali: Uhrinová a Sedláček z 2.B, Procházková a Kunová z 2.C, Beňadik z 3. B, Gabriž zo 4.A a Žiško zo 4.C. Zároveň školskými šampiónmi sa stali Uhrinová a Kunová. Gratulujeme.

 •   Dňa 16. 5. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže Medzníky druhej svetovej vojny. Obsadili 4. miesto a len 2 bodíky ich delili od miesta tretieho. Gratulujeme z 9. A  K. Gabrižovej  a N. Uličnej, z 9. B  L. Belicovej, M. Martiškovi a M. Šurinčíkovi, z 9. C  A. Ďurecovi, J. Murárikovi a K. Stolárikovi. Za prípravu ďakujeme p. uč. Bartalošovej.

 •   Dňa 10.5.2017 sa na našej škole konalo okresné kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Naše družstvo v zložení Ján Penjak, Patrik Chromiak, Natália Froľová a Kristína Niková (všetci z 9.A) obhájilo minuloročné víťazstvo a postúpilo na Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia 13.-15.6.2017 v Gabčíkove. Ďakujeme dievčatám a chlapcom za reprezentáciu a držíme im palce na Majstrovstvách SR. Za prípravu ďakujeme p uč. Hrnčárovej a Sivákovej.

 •   V zmysle platnej legislatívy musia podpísať prevzatie rozhodnutia o prijatí žiaka do 1. ročníka obidvaja rodičia. Žiadame preto rodičov, aby sa k prevzatiu rozhodnutia dostavili obidvaja s platným občianskym preukazom. Rodičia, ktorých deti boli odoslané na vyšetrenie v CPPPaP kvôli odkladu, budú vyzvaní k prevzatiu rozhodnutia telefonicky. Ďakujeme.

 • V mesiaci máj žiaci tretieho ročníka pod vedením p. učiteľa Mgr. Kaduka úspešne ukončili základný plavecký kurz.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria