Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Marián Hrnčár Rozvrh
Riaditeľ
novomeskeho@9zstn.sk
 
 
Mgr. Jana Dobiašová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: III.D
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
Zástupca v triede: IV.D
dobiasova.j@9zstn.sk
 
 
Ing. Alena Rumanovská Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: IX.C
Zástupca v triede: IX.D
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: V.C
Zástupca v triede: V.D
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VI.C
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
rumanovska@9zstn.sk
 
 
Mgr. Mária Baráneková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
maria.vargova13@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Bečárová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: V.A
veronikabecarova1@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Bernátová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: II.B
bernatova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Erika Bobotová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IV.A
bobotova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Eva Bočáková Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: I.B
evi.bocakova@gmail.com
 
 
Mgr. Viera Bohdálková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
bohdalkova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Eva Brabcová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VII.A
eva.sarzikova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Bunčák Rozvrh
Učiteľ
buncak@buncak.sk
 
 
Tatiana Čáková Rozvrh
vedúca vychovávateľka
cakova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Peter Čibík Rozvrh
učiteľ 2 stupňa ZŠ - tréner
peter.cibik@yahoo.com
 
 
Mgr. Dana Dolejská Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VIII.B
dolejska@9zstn.sk
 
 
Mgr. Beáta Dražkovcová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IV.B
drazkovcova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Anna Drdáková Rozvrh
Vychovávateľka
anna.drdakova@azet.sk
 
 
Mgr. Ľubica Falťanová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: I.A
faltanova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Jarmila Hrnčárová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IX.D
hrncarova@9zstn.sk
 
 
Ing. Zuzana Chovancová Rozvrh
asistentka učiteľa
zuchov7@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Iršová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IX.C
irsova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Denisa Juráčková Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: I.C
denisajurackova@seznam.cz
 
 
Mgr. Dominik Kaduk Rozvrh
Učiteľ pre druhý stupeň ZŠ
kaduk@9zstn.sk
 
 
PaedDr. Monika Kečkárová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: V.D
keckarova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Kristína Koníčková Rozvrh
asistentka učiteľa
kristina.vesela94@gmail.com
 
 
Ing.,Mgr. Gabriela Kosová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
kosova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Mária Králiková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: V.B
kralikova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Jana Kubicová Rozvrh
asistentka učiteľa
janka.kubicova.17@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Kviatková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
kviatkova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Janka Lacová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: II.C
lacova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Ivana Loduhová Rozvrh
školská špeciálna pedagogička
loduhova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Majeriková Rozvrh
výchovná poradkyňa
majerikova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Jana Mikulčíková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VI.A
mikulcikova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Monika Mokráňová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
mokranova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Jana Muchová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: V.C
muchova@9zstn.sk
 
 
Hana Pavlovská Rozvrh
Vychovávateľka
hanka.pavlovska@post.sk
 
 
Mgr. Dáša Plánková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VII.B
plankova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Adriana Polačková Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: III.C
polackova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Petr Porošin Rozvrh
Učiteľ pre druhý stupeň ZŠ
Triedny učiteľ: VIII.C
porosin@9zstn.sk
 
 
Mgr. Monika Porošinová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VI.B
porosinova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Mária Ptáčková Rozvrh
Vychovávateľka
maryptackova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Rekemová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: II.A
janka@fotorekem.sk
 
 
Mgr. Jozef Rúček Rozvrh
Učiteľ pre druhý stupeň ZŠ
Triedny učiteľ: VI.C
rucek@9zstn.sk
 
 
Bc. Miriam Sameková Rozvrh
Vychovávateľka
samekova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Erika Siváková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VII.C
sivakova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Alena Suchomelová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IV.C
suchomelova@9zstn.sk
 
 
Bc. Hana Šedová Rozvrh
Vychovávateľka
sedova.hana@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Šinková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
sinkova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Dana Špaldová Rozvrh
Vychovávateľka
spaldova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Miroslava Štefániková Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IX.B
stefanikova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Renáta Šulíková Rozvrh
Vychovávateľka
sulikovarenata@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Tluková Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
tlukova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Eva Trepáková Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: II.D
trepakova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Marianna Turzíková Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: III.A
turzikova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Daniela Valentová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: III.B
valentova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Katarína Vavrušová Rozvrh
Učiteľka pre druhý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: VIII.A
vavrusova@9zstn.sk
 
 
Dana Vozárová Rozvrh
Vychovávateľka
vozarova@9zstn.sk
 
 
Mgr. Zuzana Zahumenská Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
Triedna učiteľka: IV.D
zahumenska@9zstn.sk
 
 
Mgr. Iveta Ženčicová Rozvrh
Učiteľka pre prvý stupeň ZŠ
zencicova@9zstn.sk

© aScAgenda 2020.0.1221 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria