Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  29. júna 2018 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2017/18. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 3. septembra! Fotogaléria

 • Hurá, prázdniny!

  Hurá, prázdniny!

  Dňa 28.6.2018 sa v ŠKD uskutočnilo rozlúčkové popoludnie „HURÁ, PRÁZDNINY!“  v spolupráci s OZ CAKUMPRÁSK. Deti si zaspievali prázdninovú hymnu,zatancovali, zahrali sa na pavúkov, ochutnávačov, akrobatov, prechádzali cez džungľu. Deťom sa program veľmi páčil a určite si ho na budúci rok zopakujeme. Fotogaléria

 • Dovidenia škola

  Dovidenia škola

  Dňa 27.6. KC Aktivity pripravilo pre našich žiakov 1. a 2. ročníka  akciu "DOVIDENIA ŠKOLA". Najprv si žiaci pozreli tanečné vystúpenia TS Goonies a TS Aura. Potom nasledovali kreatívne a zábavné aktivity- tvorba mandál z prírodnín, prekážková dráha, pavučinka, bubliny, tvorba farebných obrazov a vlastných chlebíkov. Po aktivitách si deti pochutili na vytvorených dobrotách a koláčikoch. Ďakujeme KC Aktivity a pani Rečičárovej za organizáciu. Fotogaléria

 • Umenie zblízka 7

  Umenie zblízka 7

  Každé dva roky organizuje Galéria mesta Bratislavy výtvarný projekt Umenie zblízka, z galérie do školy, zo školy do galérie. Prihláseným školám (a tento rok ich bolo 370) galéria zašle 7 rôznych obrázkov umeleckých diel. Žiaci sa majú inšpirovať a podľa týchto diel vzniknú naše vlastné diela. Keďže ich je veľmi veľa a do galérie by sa nevošli, zasielajú sa ich fotografie. Odborná porota vyberie asi 20 najlepších a najoriginálnejších. Tie budú dva roky vystavené v galérii v Bratislave a stanú sa súčasťou katalógu. Samozrejme budú aj na stránke galérie.  Tento rok sme zaslali 6 výtvarných prác, 3 fotografie a 1 video. Práve video, ktoré natočili žiaci 9.B sa umiestnilo medzi najlepšími. Získali teda ocenenie v celoslovenskej súťaži. Srdečne blahoželáme Fotogaléria

 • Vstupné testy a zápis pre šk. rok 2018/2019 v Jazykovej škole Trenčín

  Jazyková škola Trenčín pozýva všetkých žiakov na vstupné testy pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutočnia 25.6. a 26.6.2018 o 16.00 hod v Jazykovej škole Trenčín, budova Gymnázia Ľ. Štúra. Môžete študovať angličtinu, nemčinu, francúzštinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu a japončinu a slovenčinu pre cudzincov
  Zápis do všetkých ročníkov: v dňoch 27. - 29.6. 2018 od 9.00 – 14.00 hod (telefonický zápis alebo osobne), od 14.00 do 17.00 hod (osobne), budova Gymnázia Ľ. Štúra. TEŠÍME  SA  NA VÁS!

 • Oznam

  Z dôvodu uzávierky a vrátenia preplatkov stravy posledným dňom na odhlásenie obedov v mesiaci jún 2018 je utorok  26.júna 2018 do 13.30 hodiny. Výdaj obedov od 25.6. do 28.6. je od 11.45 h do 13.30 h a 29.6. je od 10.00 h do 12.00 h.

 • Prírodovedná súťaž

  Prírodovedná súťaž Poznávanie rastlín a živočíchov“ pre žiakov 3. a 4. ročníka prebehla na našej škole v utorok 19.6.2018. Žiaci si preverili svoje vedomosti o prírode a zasúťažili si. V kategórii 3. ročník zvíťazil Martin Vaško z 3.D triedy, na druhom mieste sa umiestnila Katka Kunová z 3.A triedy a na treťom mieste žiak druhého ročníka Lukáš Zámečník z 2.D. V kategórii 4. ročníka obsadili prvé tri miesta žiaci 4.C triedy: Michal Hlávka, Branko Kvetan a Martin Hlavatý. Pripravili a zorganizovali  pani učiteľka Dražkovcová a pani učiteľka Suchomelová.

 • Starší žiaci čítajú mladším

  Starší žiaci čítajú mladším

  Vo štvrtok 21. júna nás v II. B navštívili šiestaci Nikola Žáčiková a Adam Sdurka. Prečítali niekoľko príbehov zo svojich knižiek -Websterovci a Julinka malá zverolekárka. Druhákov táto aktivita zaujala, niektorí si knižky želajú za vysvedčenie.  Fotogaléria

 • Vojaci deťom

  Vojaci deťom

  Dňa 18.6. sa pre žiakov 1.stupňa konala na školskom ihrisku krásna akcia. VOJACI DEŤOM predviedli ukážky špeciálnej telesnej prípravy, predviedli vojenskú techniku a materiál- zbrane, spojovaciu techniku, ochranné masky, priblížili žiakom prácu s mapou, kompasom. Pomaľovali ich vojenskými farbami a dovolili im nahliadnuť a posedieť si vo vojenskom aute. Ďakujeme za organizáciu mamičke našej žiačky p. Fraňovej a pani učiteľke Bobotovej. Fotogaléria

 • MAKSÍK - matematická súťaž

  MAKSÍK - matematická súťaž

  V tomto školskom roku sa piati naši žiaci zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže "MAKSÍK". Boli to: Lenka Vašková, Matyáš Kudrna z 2.A, Gregory Masica z 2.C, Karol Sedláček z 3.B a Matúš Galajda zo 4. A. V piatich kolách riešili rôzne logické a zábavné matematické úlohy. Darilo sa im výborne, tešíme sa na ďalší ročník a ďalších zapojených žiakov.  Za organizáciu ďakujeme pani učiteľke Bobotovej  Fotogaléria

 • Športové popoludnie v ŠKD

  Športové popoludnie v ŠKD

  Dňa 11.6.2018 sa naše školské ihrisko stalo dejiskom zápolenia detí z ŠKD v kolektívnych loptových hrách. Deti sa zapojili do súťaží vo  florbale, futbale, vybíjanej. Vyskúšali si aj volejbal, basketbal a loptovú škôlku. Popoludnie sa nieslo v duchu športových zápolení , šikovnosti a dobrej nálady. Symbolicky si deti odniesli z podujatia balónik a malú  sladkú odmenu – z čoho mali radosť. Cieľom športových hier je podpora  pohybových aktivít u detí a nie sledovanie televíznej obrazovky či počítačové hry. Fotogaléria

 • Výzva na podporu nášho projektu

    Výzva na podporu nášho projektu - Obrázok 1 Dovoľte, aby sme Vás poprosili o podporu pre našich žiakov. V súčasnosti v spolupráci Raiffeisen BANK Trenčín prebieha projekt GESTO PRE MESTO. Naša škola sa zapojila do projektu Výchova a vzdelávanie pre rok 2018. V tejto súvislosti Vás, vážení rodičia, prosíme o zahlasovanie v prospech projektu našej školy do 30. 6. 2018 na internetovej adrese: https://www.gestopremesto.sk/. Na tejto adrese sa tiež môžete bližšie oboznámiť  o podrobnostiach celého projektu. Aj v mene Vašich detí - školákov Vám ďakujeme. Vaša škola Základná škola, Ul. L. Novomeského. Tak neváhajte a hlasujte!

   

 • Naše mesto

  Naše mesto

  Tento rok sa už po tretí krát zapojila naša škola do celoslovenského projektu Naše mesto. Podujatie Naše Mesto prepája firmy, samosprávy a mimovládny sektor s cieľom vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť naše mestá. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem po celom Slovensku obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít darovaním svojho času a práce. Tento rok pracovalo na celom Slovensku asi 10 000 dobrovoľníkov v 52 mestách. Po napísaní a schválení projektu, čo by naša škola potrebovala na skrášlenie svojho prostredia nám nadácia Pontis finančne prispela na materiál pri výstavbe Oddychovej a relaxačnej zóny v školskom areáli. Naplánovali sme si vybudovať 1. prístupový chodník k ihrisku, 2. vyrobiť pocitový chodník, 3. zasadiť bylinkovú záhradku a 4. vyrobiť z europaliet lavičku pod stromom. Aktivity sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov z dvoch firiem a naše pani učiteľky a vychovávateľky. Ako sa zmenil náš školský areál? Príďte sa pozrieť...  Fotogaléria

 • Nie sme zlí - súťaž

  Nie sme zlí - súťaž

   V utorok 5. júna bola na slávnostnej vernisáži vyhodnotená výtvarná a literárna súťaž Nie sme zlí. Tento rok bola téma HMYZ. Do súťaže sa zapojila celá škola. Žiaci kreslili, maľovali a deti z keramického krúžku aj modelovali dielka s témou hmyzu. Písali krátke básničky a zaujímavé príbehy. Odborná porota a pán riaditeľ (ten udelil svoje zvláštne ceny)mali ťažkú úlohu. Pekných prác bolo veľa, miesta na nástenkách málo...Celkovo porota udelila 29 cien. S ocenenými prácami sa stretnete aj na stránkach nášho časopisu Jedenástka. Po skončení vernisáže bola výstava prác a keramiky prístupná všetkým žiakom. Ocenené výtvarné a literárne práce budú vystavené do ďalšej súťaže.  Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na budúci rok zasa. Už vieme aj tému: Všetky zvieratá svetaFotogaléria

   

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí

  Dňa 1. 6. sa konala ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA- rozhorel sa oheň, zaviala vlajka, zaznel sľub. Žiaci prvého stupňa zaspievali hymnu, rozcvičili sa, zatancovali si. Potom súťažili vo vytrvalostnom behu, behu na 50 a 60 metrov, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Vyskúšali si aj rôzne netradičné disciplíny. Najlepší boli ocenení a vyskúšali si, aké je to stáť na stupni víťazov. Popoludní, po obednom oddychu nasledovala akcia ŠKD- MAMI, OCI ŠPORTUJ S NAMI. Najprv si pani vychovávateľky pripravili s deťmi miniakadémiu. Potom už rodičia s deťmi plnili rôzne disciplíny na stanovištiach. Zabavili sa napríklad pri nosení vajíčka na lyžičke alebo pri vození na fúriku. Za splnenie všetkých úloh ich čakala sladká odmena a účastnícky list. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave oboch akcií. Fotogaléria

 • Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

  Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

  V dňoch 24. – 25. mája 2018 sa na našej škole uskutočnilo pre žiakov 9. ročníka vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pod názvom   „Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Vzdelávanie sa realizovalo moderne, interaktívne,  prostredníctvom zážitkových metód, hier a praktických cvičení. Cvičenia nadväzovali na prednášku lektora, spojenú s porovnaním predchádzajúcich znalostí a skúseností žiakov. Žiaci sa tak naučili porozumieť základným finančným pojmom, ale i riešiť úlohy a  problémy reálneho života. Za toto vynikajúce vzdelávanie ďakujeme pani lektorke Mgr. Alene MazánovejFotogaléria

 • Oci, mami, športuj s nami!

  Pri príležitosti medzinárodného dňa detí sa 1. 6. 2018 v čase od 13.30 do 17.00 hod. v športovom areáli ZŠ, Ul. L. Novomeského 11 v Trenčíne uskutoční športové popoludnie Oci, mami, športuj s nami. Učitelia a vychovávateľky ŠKD pripravili pre deti a ich rodičov krátku miniakadémiu a po jej skončení rôzne tradičné i netradičné športové disciplíny. Každá rodina, ktorá sa zúčastní všetkých disciplín, dostane účastnícky list a drobnú odmenu. Pre deti bude k dispozícii nafukovací skákací hrad a pitný režim. Všetci ste vítaní! V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.

 • Týždeň pre Zem

  Týždeň pre Zem

   Náš environmentálny  klub Ekoklubáčik, spolu zo všetkými deťmi z ŠKD sa zapojil do súťaže vyhlásenej OZ STROM ŽIVOTA  „Týždeň pre Zem“. Deti spolu so svojimi p .vychovávateľkami sa zamýšľali nad životným cyklom rastlín a živočíchov, navrhovali výrobok v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky, zisťovali čo najviac o svojom oblečení, navrhovali ako znížiť odpad a na záver usporiadali  eko oslavu .Za tieto naše aktivity sme získali v súťaži krásne 1.miesto a vyhrali atraktívne ceny. Všetkým sa nám to veľmi páčilo a určite sa zúčastníme aj na ďalší rok. Fotogaléria

 • Noc v škole

  Noc v škole

  Dňa 25.5. sa naša škola večer o 19,00 hod. premenila na rozprávkovú. Žiaci 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C a 2.D prišli prežiť "NOC V ŠKOLE". Po príprave kráľovských spální sa pustili plniť rôzne športové, poznávacie, vedomostné úlohy na stanovištiach, rozmiestnených po chodbách školy. Za pomoci kráľovien a princezien prešli šesť svetadielov a po splnení pripravených úloh získali indície. Na ich základe potom hľadali s baterkami poklad, ukrytý v zákutiach školy, kde sa za normálnych okolností nedostanú. Po večeri, prečítaní rozprávok sa uložili do spacákov a šťastní a spokojní zaspali. Ďakujeme pani učiteľkám Bobotobej, Bočákovej, Dražkovcovej, Falťanovej, Suchomelovej a Záhumenskej a pani vychovávateľkám Dobiášovej, Ježíkovej, Ptáčkovej a Vozárovej za krásnu akciu s deťmi. Fotogaléria

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria