Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Výzva na podporu nášho projektu

     Dovoľte, aby sme Vás poprosili o podporu pre naše detí v ŠKD. Zapojili sme sa  do projektu Podpora a rozvoj telesnej kultúry Raiffeisen banky. Prostredníctvom tohto projektu môžeme získať finančnú podporu a pre deti zabezpečiť nové náradie a náčinie, aby sme im zlepšili podmienky na športovanie. No a čo potrebujeme od Vás? Kliknite na daný link  https://www.gestopremesto.sk/  a dostanete sa na stránku hlasovania za náš projekt. Hlasovať môže len osoba nad 18 rokov a len raz  zahlasovať za projekt. Samozrejme bude dobré, ak túto informáciu pošlete ďalším známym, priateľom a doprajete im možnosť dobrého pocitu pomoci. Veľmi pekne ďakujeme, že zvážite možnosť podporiť a podporíte naše úsilie o zlepšenie podmienok na športové aktivity pre Vaše deti. Veď sa opäť uvidíme pri akcii  Oci, mami športuj s nami. Tak neváhajte a hlasujte!

   

 • Zber papiera

    Milí žiaci! Od pondelka 25. septembra do stredy 27. septembra sa uskutoční tradičný jesenný zber papiera. Nosiť môžete noviny, časopisy, letáky a  knihy bez tvrdých obalov. Prinesený papier však musí byť zviazaný v balíkoch, nie v kartónových škatuliach alebo v igelitových taškách. Kontajner na papier bude pristavený na obvyklom mieste - na parkovisku za jedálňou vždy v čase od 14. hodiny do 18. hodiny. Zapojte sa všetci, jednotlivci aj triedne kolektívy. Na víťazov jednotlivcov čakajú sladké odmeny, pre víťazné triedy sú pripravené finančné odmeny a najúspešnejšej triede na obidvoch stupňoch bude udelený deň voľna určený na školskú akciu.

   

 •   Pri príležitosti svetového dňa gramotnosti sme dňa 8.9.2017  v našom ŠKD zorganizovali besedu ohľadom prvej pomoci s heslom  „Buď hrdina, zachraňuj životy.“   Deti mali možnosť  naučiť sa ako správne reagovať v zdravie ohrozujúcich situáciách, do ktorých sa môžu dostať a čo znamená poskytnúť niekomu prvú pomoc.  V úvodnej časti sa pani vychovávateľky s deťmi porozprávali o tom, čo je to prvá pomoc, čo si pod týmto pojmom predstavujú a či s poskytovaním prvej pomoci majú vlastné skúsenosti. Ich rozprávanie bolo dopĺňané  prezentáciou a názornými ukážkami žiakov. Jednotlivé postupy detí pri ošetrovaní  vychovávateľky podrobne opisovali, prípadne im pomohli s  ošetrovaním rezného poranenia, zafixovaním zlomeniny, obviazaním poranenej ruky či nohy. Možno práve medzi týmito deťmi sú budúci lekári či sestričky, alebo len zodpovední ľudia, ktorí budú vedieť zachraňovať ľudské životy. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 •   Dňa 4. septembra 2017 sa znova otvorili brány našej školy. Na slávnostnom otvorení školského roka sa žiakom prihovorili riaditeľ školy Mgr. Marián Hrnčár a viceprimátor mesta Trenčín Patrik Žák. Privítali žiakov, najmä prváčikov a popriali im úspešný školský rok. Slávnostné otvorenie spestrili krátkym programom starší žiaci. Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov v novom školskom roku!!!

 • Zmena výšky príspevku na stravovanie v ŠJ

    Mesto Trenčín ako zriaďovateľ školských jedální od 1. septembra 2017 určuje finančnú výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni nasledovne: I.stupeň   obed  1,01 €, II.stupeň  obed  1,09 €. Diétne stravovanie: I.stupeň   obed  1,21 €, II.stupeň  obed  1,31 €.

 • Zmena výšky príspevku na žiaka v ŠKD

    Mesto Trenčín stanovuje od 1.9.2017 na základe čl. 4 VZN Mesta Trenčín č. 11/2017 výšku poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí na 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z .z., t.j. 6,37 €/mesiac. Ďalšie údaje sú uvedené v oznámení:                         Zmena_vysky_mesacneho_prispevku_na_ziaka_v_SKD.pdf

 • Informácie pre rodičov našich prvákov

    Milí rodičia, všetky informácie ohľadne potrebných školských potrieb, priebehu prvého školského dňa, stravovania a výučbe v prvých dňoch školského roku 2017/2018 sú uvedené v pokynoch:

  Pokyny_pre_rodicov_prvakov_k_zaciatku_skolskeho_roka_2017_18.pdf

 •   30. júna 2017 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2016/17. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 4. septembra!

 • Poznávanie rastlín a živočíchov

  Dňa 13.6. sa na našej škole uskutočnila prírodovedná súťaž v poznávaní rastlín a živočíchov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť si vzájomne porovnať vedomosti o prírode. Medzi tretiakmi tento rok excelovali žiaci Michal Hlávka, Branko Kvetan a Lucia Holá.Medzi štvrtákmi boli najlepší  Martina Kubalová, Ema Pálenkárová a Timotej Chudý. Za prípravu ďakujeme p. uč. Suchomelovej.

 •   Žiaci 1.C triedy sa v utorok 27.6. 2017 lúčili s Hupsom. Postavička škriatka Hupsa deti sprevádzala celým rokom v ich Šlabikári. V hodinovom programe sa prváčikovia predviedli pred svojimi rodičmi: spievali, recitovali, tancovali – ukázali, že v škole sa neučili iba čítať, písať a počítať. Pripravila p. uč. Suchomelová.

 •   V dňoch  27. a 28.6. 2017 sa naši žiaci zúčastnili 12. ročníka streetballového turnaja, ktorý sa uskutočnil na športoviskách pri ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Naše st. žiačky obsadili 1. a 4. miesto. Ml. žiaci 1. a 3. miesto, st. žiaci 3. miesto. Žiak  Michal Guza získal individuálne ocenenie - zvíťazil v streľbe trestných hodov. Celkovo naša škola po sčítaní všetkých umiestnení získala na rok putovný pohár za celkové prvenstvo v tomto turnaji. Za prípravu ďakujeme p.učiteľke Dedíkovej a p.učiteľovi Kadukovi.

 •   V piatok 23. 6. 2017 sa členovia redakčnej rady JEDENÁSTKY zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže v tvorbe školských časopisov na Základnej škole na Kubranskej ulici. Odborná porota zaradila JEDENÁSTKU do STRIEBORNÉHO PÁSMA!! Ďakujeme čitateľom, aj vďaka Vám sme čoraz lepší

 • Oznam

    Z dôvodu uzávierky a vrátenia preplatkov stravy posledným dňom na odhlásenie obedov v mesiaci jún 2017 je utorok 27.júna 2017 do 13:30 hodiny. V pondelok 26.6.2017 až štvrtok 29.6.2017 je výdaj obeda od 11:45 do 13:30, v piatok 30.6.2017   od 10:00 do 12:00.

 •   Žiaci 9. A, 9. B a 9. C triedy sa pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili miestnej exkurzie, zameranej na návštevu pamätníka umučených partizánov a protifašistických bojovníkov na trenčianskej Brezine. Kytičkou kvetov vzdali hold 69 umučeným hrdinom, ktorí tu zahynuli. Zároveň si žiaci pozreli obnovený Čerešňový sad a nový prístup k hradu smerom od Breziny, ktorý by mal byť v blízkej budúcnosti sprístupnený verejnosti. Aj takto zaujímavo  sa dá využiť čas strávený skoro na konci školského roka. 

 •   V utorok 20. júna 2017 primátor mesta oceňoval najvýraznejšie detské osobnosti v tomto školskom roku. Medzi ocenenými boli aj žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v športových súťažiach. Najlepší vo futbale – mladší žiaci – siedmaci s kapitánom Samuelom Baginom sa v Poprade stali majstrami Slovenska v šk. roku 2016/17. Najlepší vo futbale - starší žiaci – chlapci 8. a 9. ročníka s kapitánom Adamom Strakom vo Futbal Cup-e obsadili prvé miesto v kraji a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Najlepší vo futsale – chlapci s kapitánom Michalom Kukučkom sa umiestnili na krásnom druhom mieste v kraji. Najlepší volejbalisti – chlapci s kapitánom Matúšom Martiškom sa umiestnili na 2. mieste v krajskom kole, kde prehrali len so špecializovanou volejbalovou triedou z Púchova. Najlepší v gymnastickom štvorboji – staršie žiačky – družstvo dievčat (Zuzana Mikušincová, Tamara Kvasnicová, Sara Ferancová, Romana Doričková, Kristína Sapáčková) úspešne reprezentovalo svoju školu a v krajskom kole obsadili krásne 2. miesto. Žiakom ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy a vyučujúcim za ich dôslednú prípravu. Primátor mesta ocenil aj našu školu – boli sme vyhlásení za najúspešnejšiu školu v športových súťažiach v okrese Trenčín v školskom roku 2016/17.

 •   Žiaci 7.A a 7.C triedy sa 13.6. zúčastnili zážitkovej hodiny vo Verejnej  knižnici M.  Rešetku, počas ktorej bola žiakom predstavená osobnosť prvého predsedu SNR J. M. Hurbana formou divadelného predstavenia a interaktívnej besedy. Žiačky 7.C triedy si pripravili pod vedením p. učiteľky Mgr. V.  Bartalošovej zaujímavú prezentáciu o tejto významnej osobnosti našich dejín. Svoje vedomosti si otestovali súťažnými otázkami.  

 •   Pri príležitosti MDD usporiadal ŠKD výukový program ŽONGLOVANIE. Deti si najskôr pozreli program, potom sa sami zapojili a vyskúšali si svoje schopnosti. Program mal veľký úspech a určite si to na budúci rok zopakujeme.

 •   V piatok 2. júna 2017 sa v športovom areáli ZŠ, Ul. L. Novomeského v Trenčíne už dvadsiatykrát rozhorel olympijský oheň, zaviala olympijská vlajka a zaznel olympijský sľub. 20 rokov je dlhý čas a presne toľko rokov uplynulo už odo dňa, keď sa v ZŠ, Ul. L. Novomeského v Trenčíne po prvýkrát uskutočnila športová olympiáda žiakov I. stupňa. Nikto vtedy nepredpokladal, že sa stretne s takým pozitívnym ohlasom u žiakov, rodičov i učiteľov. Slávnostného aktu sa zúčastnili viacerí vzácni hostia, na čele s primátorom mesta Mgr. Richardom Rybníčkom, ktorý slávnostne otvoril jubilejný ročník olympiády. Žiaci prvého stupňa spoločne zaspievali hymnu a spoločne sa rozcvičili. Potom pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek všetci absolvovali veľké množstvo tradičných i netradičných športových disciplín. V duchu olympizmu bojovali fair play, veď nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Aj tak boli všetci víťazmi, lebo prekonali lenivosť a rozhýbali svoje telá. Nakoniec boli najlepší ocenení peknými cenami a skúsili si, aké je to stáť na stupienku víťazov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za tých dvadsať rokov podieľali na príprave školskej olympiády a veríme, že radosť a spokojnosť našich žiakov bude aj do budúcna hnacím motorom pri príprave ďalších ročníkov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria