Navigácia

 • Zmena výšky príspevku na žiaka v ŠKD

    Mesto Trenčín stanovuje od 1.9.2017 na základe čl. 4 VZN Mesta Trenčín č. 11/2017 výšku poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí na 7 % aktuálnej sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z .z., t.j. 6,37 €/mesiac. Ďalšie údaje sú uvedené v oznámení:                         Zmena_vysky_mesacneho_prispevku_na_ziaka_v_SKD.pdf

 • Informácie pre rodičov našich prvákov

    Milí rodičia, všetky informácie ohľadne potrebných školských potrieb, priebehu prvého školského dňa, stravovania a výučbe v prvých dňoch školského roku 2017/2018 sú uvedené v pokynoch:

  Pokyny_pre_rodicov_prvakov_k_zaciatku_skolskeho_roka_2017_18.pdf

 •   30. júna 2017 sme všetci spoločne v átriu slávnostne ukončili školský rok 2016/17. Po štátnej hymne a príhovore riaditeľa školy boli ocenení žiaci za vzorný prospech a správanie a za reprezentáciu školy v súťažiach. Potom bol vyžrebovaný výherca hlavnej ceny – tabletu – za odovzdané 2% dane nášmu neinvestičnému fondu Deťom. Nasledovala spoločná zábava a odovzdávanie vysvedčení v triedach. Takže – HURÁ NA PRÁZDNINY – a stretneme sa 4. septembra!

 • Poznávanie rastlín a živočíchov

  Dňa 13.6. sa na našej škole uskutočnila prírodovedná súťaž v poznávaní rastlín a živočíchov. Žiaci 3. a 4. ročníka mali možnosť si vzájomne porovnať vedomosti o prírode. Medzi tretiakmi tento rok excelovali žiaci Michal Hlávka, Branko Kvetan a Lucia Holá.Medzi štvrtákmi boli najlepší  Martina Kubalová, Ema Pálenkárová a Timotej Chudý. Za prípravu ďakujeme p. uč. Suchomelovej.

 •   Žiaci 1.C triedy sa v utorok 27.6. 2017 lúčili s Hupsom. Postavička škriatka Hupsa deti sprevádzala celým rokom v ich Šlabikári. V hodinovom programe sa prváčikovia predviedli pred svojimi rodičmi: spievali, recitovali, tancovali – ukázali, že v škole sa neučili iba čítať, písať a počítať. Pripravila p. uč. Suchomelová.

 •   V dňoch  27. a 28.6. 2017 sa naši žiaci zúčastnili 12. ročníka streetballového turnaja, ktorý sa uskutočnil na športoviskách pri ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne. Naše st. žiačky obsadili 1. a 4. miesto. Ml. žiaci 1. a 3. miesto, st. žiaci 3. miesto. Žiak  Michal Guza získal individuálne ocenenie - zvíťazil v streľbe trestných hodov. Celkovo naša škola po sčítaní všetkých umiestnení získala na rok putovný pohár za celkové prvenstvo v tomto turnaji. Za prípravu ďakujeme p.učiteľke Dedíkovej a p.učiteľovi Kadukovi.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 •   V piatok 23. 6. 2017 sa členovia redakčnej rady JEDENÁSTKY zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže v tvorbe školských časopisov na Základnej škole na Kubranskej ulici. Odborná porota zaradila JEDENÁSTKU do STRIEBORNÉHO PÁSMA!! Ďakujeme čitateľom, aj vďaka Vám sme čoraz lepší

 • Oznam

    Z dôvodu uzávierky a vrátenia preplatkov stravy posledným dňom na odhlásenie obedov v mesiaci jún 2017 je utorok 27.júna 2017 do 13:30 hodiny. V pondelok 26.6.2017 až štvrtok 29.6.2017 je výdaj obeda od 11:45 do 13:30, v piatok 30.6.2017   od 10:00 do 12:00.

 •   Žiaci 9. A, 9. B a 9. C triedy sa pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili miestnej exkurzie, zameranej na návštevu pamätníka umučených partizánov a protifašistických bojovníkov na trenčianskej Brezine. Kytičkou kvetov vzdali hold 69 umučeným hrdinom, ktorí tu zahynuli. Zároveň si žiaci pozreli obnovený Čerešňový sad a nový prístup k hradu smerom od Breziny, ktorý by mal byť v blízkej budúcnosti sprístupnený verejnosti. Aj takto zaujímavo  sa dá využiť čas strávený skoro na konci školského roka. 

 •   V utorok 20. júna 2017 primátor mesta oceňoval najvýraznejšie detské osobnosti v tomto školskom roku. Medzi ocenenými boli aj žiaci, ktorí reprezentovali našu školu v športových súťažiach. Najlepší vo futbale – mladší žiaci – siedmaci s kapitánom Samuelom Baginom sa v Poprade stali majstrami Slovenska v šk. roku 2016/17. Najlepší vo futbale - starší žiaci – chlapci 8. a 9. ročníka s kapitánom Adamom Strakom vo Futbal Cup-e obsadili prvé miesto v kraji a postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Najlepší vo futsale – chlapci s kapitánom Michalom Kukučkom sa umiestnili na krásnom druhom mieste v kraji. Najlepší volejbalisti – chlapci s kapitánom Matúšom Martiškom sa umiestnili na 2. mieste v krajskom kole, kde prehrali len so špecializovanou volejbalovou triedou z Púchova. Najlepší v gymnastickom štvorboji – staršie žiačky – družstvo dievčat (Zuzana Mikušincová, Tamara Kvasnicová, Sara Ferancová, Romana Doričková, Kristína Sapáčková) úspešne reprezentovalo svoju školu a v krajskom kole obsadili krásne 2. miesto. Žiakom ďakujeme za perfektnú reprezentáciu školy a vyučujúcim za ich dôslednú prípravu. Primátor mesta ocenil aj našu školu – boli sme vyhlásení za najúspešnejšiu školu v športových súťažiach v okrese Trenčín v školskom roku 2016/17.

 •   Žiaci 7.A a 7.C triedy sa 13.6. zúčastnili zážitkovej hodiny vo Verejnej  knižnici M.  Rešetku, počas ktorej bola žiakom predstavená osobnosť prvého predsedu SNR J. M. Hurbana formou divadelného predstavenia a interaktívnej besedy. Žiačky 7.C triedy si pripravili pod vedením p. učiteľky Mgr. V.  Bartalošovej zaujímavú prezentáciu o tejto významnej osobnosti našich dejín. Svoje vedomosti si otestovali súťažnými otázkami.  

 •   Pri príležitosti MDD usporiadal ŠKD výukový program ŽONGLOVANIE. Deti si najskôr pozreli program, potom sa sami zapojili a vyskúšali si svoje schopnosti. Program mal veľký úspech a určite si to na budúci rok zopakujeme.

 •   V piatok 2. júna 2017 sa v športovom areáli ZŠ, Ul. L. Novomeského v Trenčíne už dvadsiatykrát rozhorel olympijský oheň, zaviala olympijská vlajka a zaznel olympijský sľub. 20 rokov je dlhý čas a presne toľko rokov uplynulo už odo dňa, keď sa v ZŠ, Ul. L. Novomeského v Trenčíne po prvýkrát uskutočnila športová olympiáda žiakov I. stupňa. Nikto vtedy nepredpokladal, že sa stretne s takým pozitívnym ohlasom u žiakov, rodičov i učiteľov. Slávnostného aktu sa zúčastnili viacerí vzácni hostia, na čele s primátorom mesta Mgr. Richardom Rybníčkom, ktorý slávnostne otvoril jubilejný ročník olympiády. Žiaci prvého stupňa spoločne zaspievali hymnu a spoločne sa rozcvičili. Potom pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek všetci absolvovali veľké množstvo tradičných i netradičných športových disciplín. V duchu olympizmu bojovali fair play, veď nebolo dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Aj tak boli všetci víťazmi, lebo prekonali lenivosť a rozhýbali svoje telá. Nakoniec boli najlepší ocenení peknými cenami a skúsili si, aké je to stáť na stupienku víťazov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa za tých dvadsať rokov podieľali na príprave školskej olympiády a veríme, že radosť a spokojnosť našich žiakov bude aj do budúcna hnacím motorom pri príprave ďalších ročníkov.

 •   V dňoch 6. – 7. júna 2017 sa na našej škole uskutočnilo pre žiakov 8. ročníka vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pod názvom   „Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Vzdelávanie sa realizovalo moderne, interaktívne,  prostredníctvom zážitkových metód, hier a praktických cvičení. Cvičenia nadväzovali na prednášku lektora, spojenú s porovnaním predchádzajúcich znalostí a skúseností žiakov. Žiaci sa tak naučili porozumieť základným finančným pojmom, ale i riešiť úlohy a  problémy reálneho života. Za toto vynikajúce vzdelávanie ďakujeme pani lektorke Mgr. Alene Mazánovej.

 •   Dobrovoľníci a naša základná škola sa zapojili do projektu NAŠE MESTO 2017. Dokončili sme učebňu a herňu v prírode. Za prípravu a realizáciu projektu ďakujeme p. vychovávateľke Čákovej a p. učiteľkám Kosovej a Porošinovej.

 •   Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Oslavuje sa každoročne 1. júna. Tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách. Aj keď prvotná myšlienka bola zamerať viac pozornosť na problémy týkajúce sa detstva (detská práca, zneužívanie, chudoba, emocionálna deprivácia, negramotnosť a pod.), dnes už tento zámer vo veľkej miere vyprchal, ale túžba urobiť deťom radosť ostala. A tu pre mnohých z nás nastáva otázka AKO ? Konkrétny dar alebo atmosféru, zábavu ? V našom ŠKD Sovička sme vsadili na atmosféru a zábavu. Tie si v srdci dokážeme uchovať oveľa dlhšie. Naše pani vychovávateľky pripravili pre deti natiahnuté fólie a veľké baliace papiere okolo stromov v náučnom lesíku. Pripravili aj prístupové chodníky ku škole a poobede sa mohlo začať kreatívne maľovanie na tému kvety. A prečo kvety ? Tie sú všade okolo nás a sprevádzajú nás celý život. Tie, ktoré nám robia radosť alebo tie ktoré nás liečia. Najkrajší okamih nás dospelých je, keď vidíme usmiate tváre detí a ich nespútanú radosť. Toto sa nám opäť podarilo vyčariť na tvárach našich detí počas dlho očakávaného Dňa detí.

 •   Dňa 26.5. sa naša škola premenila na jednu noc na rozprávkové kráľovstvo. Žiaci prvých ročníkov mali možnosť precestovať celý svet za jednu noc. Na šiestich pripravených stanovištiach riešili rôzne úlohy, hádali hádanky, športovali. Nakoniec hľadali kráľovský poklad. Okolo polnoci sa pripravili na spánok vo svojich kráľovských spálňach. Ďakujeme pani učiteľkám Bobotovej, Dražkovcovej, Suchomelovej, Záhumenskej a pani vychovávateľkám Dobiášovej a Samekovej. Všetkým odvážnym deťom gratulujeme, že to zvládli na jednotku a tešíme sa zase o rok. 

 •   Dňa 25. mája sa žiaci 9. A triedy pod vedením p. uč. Hološovej a žiaci 9. B triedy pod vedením p. uč. Bartalošovej zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Zachoval sa tento jediný, najskôr pracovný, potom koncentračný tábor pre židovské obyvateľstvo na Slovensku. Žiaci si prezreli expozíciu so zaujímavým sprievodným slovom lektorky, vypočuli prednášku na uvedenú tému, pozreli video žijúcich bývalých väzenkýň väznených v tomto koncentračnom tábore, p. Konovú a p. Špánikovú. Videli železničný vagón, v ktorom deportovali Židov odtiaľto do iných koncentračných táborov. Dozvedeli sa veľa nových poznatkov o hrôzach, ktoré spáchali fašisti počas II. svetovej vojny. Určite sme všetci radi, že žijeme v mieri a tieto zverstvá sme nezažili na vlastnej koži. 

 •   V stredu 24.5.2017 sa žiaci 5.A a 5.B so svojimi triednymi uciteľkami  stretli  vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne so spisovateľkou  Margitou  Ivaničkovou . Predstavila im svoju novú knižku S tromi psami za pätami.  Príbeh zo súčasnej rodiny zachytáva "vpád" domácich zvierat do každodenného života detí, túžiacich po zvieratkách a ich rodičov, ktorí sa štvornožcom bránia, no napokon kapitulujú. Leitmotív odzrkadľuje odvrátenú tvár moderných technológií v podobe závislosti na smartfónoch. Za pozvanie dakujeme p. Kadlíčkovej 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria