Navigácia

 • Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019

  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka do 1. ročníka si môžete prevziať v termíne  od 18. 4. 2018 do 27. 4. 2018 v čase od 7.00 do 9.00 hod. alebo od 12.30 do 15.30 hod. Prevzatie rozhodnutia musia podpísať obidvaja rodičia osobne v kancelárii tajomníčky školy s platným občianskym preukazom.

 • Darovanie 2% z dane

  Vážení rodičia a priatelia školy! 

   Ďakujeme Vám za darovanie 2 % z dane pre náš Neinvestičný fond "DEŤOM" n.f. za minulý rok.  Zároveň Vás chceme požiadať o poukázanie 2 % z dane aj tento rok. Darovaním 2%(3%) z dane pomôžete škole zlepšiť výchovno-vzdelávací proces a prostredie, v ktorom sa vzdelávajú Vaše deti. Každá pomoc je vítaná. Získané finančné prostriedky využívame výhradne pre žiakov našej školy! Zároveň Vás prosíme o propagovanie tejto formy pomoci našej škole medzi svojimi známymi, ale i vo firmách, s ktorými máte kontakt. Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2017 spolu s príslušnými tlačivami na stiahnutie je uvedený na našej stránke 2% z danePo vyplnení môžete vyplnené tlačivá po deťoch vrátiť do školy (triednej učiteľke alebo na sekretariát) alebo doručiť na Daňový úrad.

 • Finále vo futbale dievčat JEDNOTA CUP

  Dňa 19.4. sa uskutočnilo v našom športovom areáli školy okresné finále vo futbale dievčat - JEDNOTA CUP. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl, hralo sa v dvoch skupinách.Naše dievčatá zvíťazili vo svojej skupine a postúpili do finále, kde obsadili 2.miesto. Družstvo viedla p. uč. Šinková. Srdečne blahoželáme! Fotogaléria

 • Rodičovské združenie

  Dňa 19. apríla 2018 /štvrtok/ od 16.00 do 18.00 hodiny sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Autoškola, dopravná výchova

  Dňa 18. 4. sa žiaci 2.A a 2.C zúčastnili zaujímavej prednášky na tému: "Autoškola, dopravná výchova". Pani Špániková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne porozprávala žiakom o bezpečnosti na cestách, o pravidlách cestnej premávky, o správaní sa chodcov a cyklistov na cestách. Žiaci si pozreli pripravenú projekciu a v diskusii sa zapojili svojimi otázkami a odpoveďami. Za organizáciu ďakujeme našej sociálnej pracovníčke p.  Rečičárovej a tešíme sa na ďalšie akcie.  Fotogaléria

 • Basketbal žiakov - krajské kolo

  Dňa 7.apríla  sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale starších žiakov. Chlapci v zložení: Hodál Rastislav, Horáček Lukáš, Kaduk Kristián, Jankovec Patrik, Konta Samuel, Kebísek Patrik, Klamár Rudolf, Sláviček Matúš, Šebeň Roman, Šikula Nikolas a Panák Adam obsadili krásne 3. miesto. Chlapcom blahoželáme a p.učiteľovi Mgr. Kadukovi ďakujeme za prípravu. Fotogaléria

 • Deň narcisov

  Dň 13.04.2018 Liga proti rakovine usporiadala už 22. ročník Dňa narcisov. Našu školu opäť po roku navštivili dobrovolníčky s pokladničkou so zbierkou o finančnú pomoc.Deň narcisov vznikol pred 22 rokmi a dnes patrí medzi najznámejšie projekty v boji proti rakovine. Fotogaléria

 • Gymnastický štvorboj

  Dňa 5.4.2018 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo súťaže Gymnastický štvorboj. Našu školu reprezentovali dve gymnastické družstvá: družstvo A (1. – 3. ročník):  Adelka Schlesingerová 2.C, Nikolka Dvorská 1.A, Rebeka Bánesová 1.A, Kristínka Mikolášková 2.D, Karolínka Chmelinová 3.D. Družstvo B (4. – 6. ročník) : Zuzka Mikušincová 4.C, Gabika Koníčková 4.A, Kristínka Sapáčková 6.B, Sárka Ferancová 6.B, Tamarka Kvasnicová 6.B, Romanka Doričková 6.B. Obidve družstvá vyhrali prvé miesto a postúpili do regionálneho kola.  Dňa 12.4. prebehlo regionálne kolo, v ktorom obidve družstvá prvým miestom vybojovali účasť v krajskom kole Gymnastického štvorboja. Za výbornú repezentáciu školy všetkým gymnastkám a pani učiteľke Suchomelovej ďakujeme! Fotogaléria

 • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

    Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok) od 14.00 h. do 17.00 hod. v budove školy, pavilón D na 1. poschodí. (viac...)

 • Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Trenčín

  Dňa 10.4.2018 vzdali  žiaci 6.A a 9.C spolu s p. uč. Vavrušovou a  p. uč.  Porošinom  hold a vyjadrili vďaku osloboditeľom , uctili si  pamiatku umučených v našom meste.  Zúčastnili sa  osláv  73. výročia oslobodenia mesta Trenčín. Slávnostná spomienková udalosť sa uskutočnila pri Pamätníku umučených na Brezine. Fotogaléria

 • Týždeň pre vodu v ŠKD

  Pri príležitosti Svetového dňa vody /22.3./ sa ŠKD zapojil do súťaže Týždeň pre vodu, ktorú vyhlásilo OZ STROM ŽIVOTA. Deti spoločne so svojimi p. vychovávateľkami robili pokusy, písali kroniku, čistili studničku aj Zátoku pokoja pri rieke Váh . Ako sa im darilo sa môžete pozrieť na priložených fotografiách. Fotogaléria

 • Deň vody

  Voda – vzácna  tekutina, ktorú potrebujeme pre svoj život. Príroda pre vodu je posolstvo tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý býva každoročne 22. marca. Tento deň  bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1992 ako odpoveď na jej neustále znečisťovanie a jej ubúdanie. Pri tejto príležitosti sa v 1. – 4. ročníku konali aktivity zamerané na nenahraditeľný význam vody, ochranu zdrojov pitnej vody. Žiaci si na rôznych vyučovacích hodinách  formou zábavných aktivít a pokusov doplnili svoje vedomosti.  Overili si  PH našej pitnej vody, pomocou rozprávkového príbehu a pracovných listov zistili putovanie kvapky vody z prírody až ku človeku. Aktivity na tento deň pripravili Mgr. Valentová a PaedDr. Blažejová Fotogaléria

 • Literárna súťaž

  V  rámci mesiaca Marec – mesiac knihy  sa na našej škole uskutočnila tradičná Literárna súťaž pre 3. -4. ročník. Súťaž je zameraná na čitateľské zručnosti, orientáciu v texte a uplatňovanie zručností a vedomostí. Z  3. ročníka si zmeralo svoje vedomosti  16 žiakov a zo 4. ročníka 12. žiakov. Umiestnenie je nasledovné: 3. ročník: 1.miesto: Katarína Kunová 3. C, 2.miesto: Karol  Sedláček 2. B, 3. miesto: Klára Repová 3. D; 4. ročník: 1. miesto: Daniel Žiška 4. A, 2. miesto: Šimon Chovanec 4. C,  3. miesto: Branko Cvetan 4. C. Súťaž pripravila p. uč. Mgr. Valentová.  Fotogaléria

 • Vynášanie Moreny

  21. marca 2018, práve v deň jarnej rovnodennosti sa všetci žiaci zo ŠKD stretli v telocvični, aby si pripomenuli peknú ľudovú tradíciu, ktorou je vynášanie Moreny. Táto slovanská bohyňa symbolizovala odchod zimy, chorôb, smrti a príchod jari a následne aj nového leta. Najskôr sme si všetci spolu zaspievali niekoľko známych ľudových piesní a potom žiaci z folklórneho krúžku ukázali ostatným kamarátom, ako také vynášanie Moreny v minulosti vyzeralo. Bolo milé vidieť krásu slovenských krojov, v ktorých bolo oblečených okrem žiakov z krúžku aj veľa ďalších detí. Morenu sme zahodili do bariny, takže nové leto, na ktoré sa už tešíme, môže nastať. Ďakujme aj pani vychovávateľkám, ktoré s deťmi nacvičovali ľudové piesne, že prispeli k slávnostnému priebehu tejto akcie. Fotogaléria

 • CAKUMPRÁSK v ŠKD

  Sme si istí, že existuje svet, v ktorom sa naše deti tešia z domu do školy a zo školy domov. Týmto heslom sa riadia členovia tímu OZ CAKUMPRÁSK, ktorých sme si pozvali aby sa naše deti v ŠKD zabavili. Všetci spolu spievali, tancovali, cvičili, súťažili. Bola to veľká zábava a určite si ju zopakujeme. Fotogaléria

 • Matematický klokan

  Dňa 19.3. sa žiaci 1.- 4. ročníkov zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže "Matematický klokan". Prihlásených bolo 66 žiakov. Držíme palce všetkým zúčastneným. Dňa 9.4. by mali byť na stránke  http://matematickyklokan.sk/ zverejnené výsledky, následne dostaneme výsledkovú listinu aj do školy. Výsledky si môžete pozrieť, keď sa na stránke prihlásite s kódom, ktorí majú žiaci nalepený v žiackych knižkách. Za organizáciu ďakujeme pani učiteľkám Bobotovej a Poláčkovej. Fotogaléria

   

 • Auschwitz-Birkenau State Museum

  V pondelok 12.3.2018 sa žiaci 9.A, B, C a D  spolu s p. riaditeľom Hrnčárom, p. učiteľom  Porošinom  a p. učiteľkou  Vavrušovou zúčastnili exkurzie v Poľsku. Prostredníctvom cestovnej kancelárie GADTOURS s.r.o. zo Žiliny  navštívili múzeum Auschwitz – Birkenau   ukazujúce pravú tvar holokaustu . Prešli si „cintorínom“,  ktorý pohltil množstvo životov a ľudí... Ľudí,  ktorí nemajú pomník ani  hrob...Ľudí,  ku ktorým sa celá Európa správala horšie ako ku zvieratám  v maštali.... Táto návšteva zanechala v žiakoch  naozaj zvláštny a silný pocit. Fotogaléria

 • TESTOVANIE 9 - 2018

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 21. 3. 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - TESTOVANIE 9-2018 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

    UPOZORNENIE!

     Začiatok testovania je o 8.00 hod. Žiaci musia byť prítomní v škole najmenej 15 min. pred začiatkom testovania t.j. o 7.45 hod.          Žiaci 5.- 8. roč. budú mať v tento deň riaditeľské voľno. Vyučovanie bude riadne pokračovať vo štvrtok 22. 3. 2018. Počas riaditeľského voľna sú všetci žiaci II. stupňa odhlásení z obeda. Záujemcovia o stravu sa musia sami prihlásiť v kancelárii ŠJ, cez internet alebo čipom najneskôr do 20. 3. 2018 do 13:30 hod.  Náhradný termín Testovania 9-2018 je 5.4.2018 (štvrtok).

 • Deň otvorených dverí pre deti z materských škôl

   Dňa 7.3.2018 sa na našej škole konal už po štvrtý krát „Deň otvorených dverí pre deti z materských škôl“. Pozvali sme k nám všetkých predškolákov a ich pani učiteľky z MŠ Slniečko na Šafárikovej ulici, MŠ Kohútik, ktorá sídli na Šmidkeho ulici a MŠ Dúha z ulice J. Halašu v Trenčíne. A veru bolo ich dosť, spolu 147 detičiek. Všetci naši žiaci 1. – 4. ročníka sa dlhodobo na toto podujatie tešili a opäť si vo svojich triedach pripravili pod vedením svojich  triednych učiteliek zaujímavý program.  V niektorých triedach sa tancovalo, spievalo, čítali sa rozprávky, žiaci  hrali divadlo, hrali na netradičných hudobných nástrojoch, mali pripravené maľované čítanie, spolu so škôlkarmi hádali hádanky a riešili hlavolamy, zahrali sa rôzne hry... Vo všetkých triedach si detičky vyrobili aj darček, ktorý si spolu s informačným bulletinom o našej škole odniesli na pamiatku ako spomienku na dnešný deň. Máme radosť, že sa im u nás páčilo a už sa tešíme na ďalšiu návštevu. Ďakujeme za pomoc aj pani vychovávateľkám a žiačkam ôsmeho ročníka.  Fotogaléria

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria