Navigácia

Neinvestičný fond "DEŤOM" n.f.

Úlohou fondu je:

 • podporovať výchovno-vzdelávací proces, podporovať zvyšovanie vedomostnej a mravnej úrovne žiakov, napomáhať celkovému rozvoju ich osobností,
 • podporovať modernizáciu materiálno-technického vybavenia školy a zabezpečenie didaktickými pomôckami a materiálnym vybavením na vzdelávaciu, výchovnú a záujmovú činnosť žiakov školy,
 • podporovať rozvoj progresívnych metód výchovno-vzdelávacieho procesu i pomocou zabezpečenia moderných audiovizuálnych pomôcok, technických pomôcok, didaktickej techniky,
 • podporovať účasť žiakov i učiteľov na lyžiarskom výcviku, školy v prírode i na vzdelávacích programoch v zahraničí,
 • podporovať organizovanie vedomostných, športových a esteticko-výchovných súťaží, turnajov, kvízov a iných aktivít pre žiakov,
 • podporovať ochranu, ozdravovanie, tvorbu a skvalitňovanie životného prostredia školy.Vážení priatelia,
ak môžete prispieť finančným alebo vecným darom, prípadne poukázať 2% zo zaplatenej dane, podporíte a potešíte Vaše deti. 

Ď A K U J E M E

Neinvestičný  fond DEŤOM n.f.

Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín


účet:                  SK67 0900 0000 0002 7003 2053
číslo telefónu:   032 652 45 31
e-mail:                novomeskeho@9zstn.sk

Údaje k vyplňovaniu tlačív pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane:

Údaje o prijímateľovi:

IČO/SID: 34074058

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: DEŤOM n.f.

Sídlo - Ulica: Základná škola - Ul. L. Novomeského

Súpisné /orientačné číslo: 2692/11

PSČ: 91108

Obec: Trenčín 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria