Navigácia

2% z dane

Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2019

A. Postup krokov, ak ste zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov za rok 2019:

1. Do 17.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

 b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

4. V prípade, že chcete poukázať 2%(3%) zo zaplatenej dane nášmu fondu využite predtlačené údaje o prijímateľovi, vyplňte údaje o danovníkovi a napíšte vypočítanú sumu do výšky 2%(3%) zo zaplatenej dane, ktorú chcete poukázať nášmu fondu DEŤOM n.f..

5. Po vypísaní Vyhlásenia o poukázaní 2%(3%) zaplatenej dane, toto pošlite po dieťati do školy, alebo osobne doručte na Daňový úrad v mieste Vášho bydliska najneskôr do 30.4.2020 spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa.

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!

7. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám práve Vy zaslali svoje 2%(3%) zo zaplatenej dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt- nie však poukázanú sumu).

 

B. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020 :  

1.Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt -nie však poukázanú sumu).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

C. Údaje k vyplňovaniu tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) dane

Údaje o prijímateľovi: IČO: 34074058

Právna forma: neinvestičný fond 

Obchodné meno: DEŤOM n.f.

Sídlo - Ulica: Základná škola - Ul. L. Novomeského

Súpisné/orientačné číslo: 2692/11

PSČ: 911 08

Obec: Trenčín

 

 D. Tlačivá k stiahnutiu

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov                

   Vyhlasenie-2019-DP-2018-editovatelne.pdf  

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov na účely poukázania sumy 2%(3%) dane               

   Potvrdenie-2019-DP-2018-editovatelne.pdf

   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria