Navigácia

Schránka dôvery

Načo slúži? 

   

Je to „bútľavá vŕba“, ktorej môžeš bezpečne zveriť svoje problémy a myšlienky. Pomáha riešiť problémy a získavať nové nápady.

Kde sa nachádza?

                                                                      V pavilóne B na 1. poschodí pri schodišti.

 

Ako na to?      

1. Svoje nápady, kritiku, pochvalu, sťažnosť, pocit, zážitok napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky.

2. Tvoj odkaz môže byť podpísaný alebo anonymný (označený značkou).

3. Odpoveď bude doručená: podpísaným osobne, anonymom cez ich značku na nástenke vedľa schránky dôvery, prípadne na mail, ktorý zanecháš v odkaze.

4. Odpovedať Vám bude: školská psychologička a  podľa potreby jednotliví vyučujúci alebo riaditeľ školy.

5. Schránka sa vyberá každú stredu popoludní.

6. Príspevky, ktoré sa vymykajú uvedeným pravidlám alebo majú nevhodný obsah, nebudeme akceptovať.

Ak máš problém s písaním odkazu na papier, môžeš využiť aj elektronickú komunikáciu – svoj problém napíš mailom na adresu:

schrankadovery@9zstn.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria