Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca:

   Mgr. Iveta Majeriková

   

Konzultačný deň: 

   štvrtok

   

E-mail:  

   majerikova@9zstn.sk    

 

 Dôležité termíny v školskom roku 2018/2019

 • Do 10.02.2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (aj bilingválne a 8-ročné športové gymnáziá)
 • 25.3. 2019 - 12.04.2019 TALENTOVÉ SKÚŠKY
 • 3.4. 2019 - TESTOVANIE 9 
 • 16.4. 2019 náhradný termín TESTOVANIE 9 
 • Do 4.4. 2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné učebné a študijné odbory, (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu)
 • 13.5.2019 - 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • 16.5.2019 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
 • Do 6.6.2019 SŠ zverejní konanie druhého kola prijímacích skúšok
 • 19.6.2019 2 kolo prijímacích skúšok

 

  Pri výbere strednej školy môžu žiaci 9. ročníka využiť počítačovú diagnostiku študijno-profesijných predpokladov a správnej voľby povolania (COMDI ). Viac informácií poskytne výchovný poradca, sociálny pedagóg,  www.comdi.sk

  Informácie o stredných školách a duálnom vzdelávaní:

 • www.svs.edu.skinformácie o stredných školách na Slovensku - plán, naplnenosť, dĺžka štúdia – / v časti Proforient/

 

 • Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní  nájdete na stránkach :

           www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

           www.potrebyovp.sk

 • Informácie o stredných školách v Trenčianskom kraji a možnostiach duálneho vzdelávania (firmy a školy zapojené do duálneho vzdelávania) na stránke:

           http://www.hrdinaremesla.sk/

  Informácie o aktuálnej situácii na trhu práce v SR (zdroj: TREXIMA) :

  Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce - ktoré odbory sa oplatí študovať?

 

      Bližšie informácie o duálnom vzdelávaní poskytne výchovný poradca alebo Ing. Richard Hančin, PHD. (regionálny         koordinátor pre Trenčiansky kraj), email: richard.hancin@siov.sk, telefón: 0948 250 006  

 

  Stredné školy v Trenčíne a okolí :

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín

www.gymnaziumtrencin.sk

Športové gymnázium Trenčín

www.sportgymtn.sk

Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín

www.piar.gtn.sk

Obchod. akadémia M.Hodžu Trenčín

www.oa-tn.edupage.org

Stredná umelecká škola Trenčín

www.sustn.sk

SOŠ zdravotnícka Trenčín

www.szstn.edupage.org

SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín

www.sosstn.sk

SOŠ obchodu a služieb Trenčín

www.sosostn.sk  

SOŠ, Pod Sokolicami 14 Trenčín

www.sostn.sk

Dopravná akadémia Trenčín

www.dopravnaakademia.sk

SOŠ letecko- technická Trenčín

www.soslt.edupage.org

SOŠ podnikania Trenčín

www.sosptn.edupage.org

Súkromná SOŠ Trenčín

www.ssostn.edupage.org

Pedagogická a soc. akadémia sv. Andrea-   Svorada a Benedikta Trenčín www.pasatn.sk

Súkromné gymnázium Futurum 

www.sgfuturum.sk

Gymnázium Dubnica n/V www.gymdb.sk
SPŠ Dubnica n/V www.spsdub.sk
SOŠ Dubnica n/V www.sosdca.edupage.sk
SOŠ Bánovce nad Bebravou www.spsbn.edupage.org
SOŠ Juraja Ribaya Bánovce n Bebravou www.sosjr.sk
SOŠ Pruské www.sospruske.sk
SOŠ Stará Turá www.sosst.sk
SPŠ Nové Mesto nad Váhom www.spsnmnv.sk
SOŠ Nové mesto nad Váhom www.prvasosnmnv.sk
Gymnázium Nové Mesto n/V www.gymnm.sk
   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
 • 032 65 24 531
  032 65 20 308
  Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria