Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň v našej škole poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom školy, študentom a zamestnancom Ústavu zdravotníctva Trenčianskej univerzity AD.

     
 

Výška platby za jeden obed : 

Bežné stravovanie :

 

 

 

I. stupeň

1,01 €

II. stupeň

1,09 €

III. stupeň

2,29 €

 

 

Diétne stravovanie :

 

 

 

I. stupeň

1,21 €

II. stupeň

1,31 €


Spôsob platby :

- trvalým príkazom ( prevodným príkazom ) cez bankový účet mesiac dopredu, vždy do 20.dňa v mesiaci, paušálne I. stupeň 20,20 € a II. stupeň 21,80€, pri diétnom stravovaní paušálne I. stupeň 24,20 € a II. stupeň 26,20 €.    

Ak je strava zaplatená po 20-tom, stravník predloží doklad o zaplatení v ŠJ. Po zaplatení stravného je automaticky aktivovaný čip na ďalší mesiac. Hodnota čipu je 2,00 €, pri jeho strate alebo poškodení musí stravník túto sumu nahradiť.

V jedálni na výdajnom okienku je umiestnené čítacie zariadenie, kde si stravník priloží čip, ktorý ho oprávňuje na odobratie stravy. Pracovníci kuchyne podľa evidencie prepojenej cez PC vidia meno stravníka, triedu a stupeň. Na základe toho vydajú obed. Ak stravník čip zabudol, musí požiadať pracovníčku ZŠS, aby nastavením v PC umožnila obed vydať.


Odhlasovanie obedov

- v pondelok je možné obed odhlásiť do 8.00 hod., 
- v utorok až v piatok sa strava odhlasuje deň dopredu do 13.30 hod., 
- stravu je možné odhlásiť aj telefonicky na t.č. 0326524528, osobne v kancelárii ZŠS, odhlasovacím terminálom (nachádza sa vo vstupnej hale do jedálne), alebo cez internet nasledujúcim postupom:

1.Otvoriť www stránku www.eskoly.sk (alebo odkliknúť v ľavom menu na hlavnej stránke linku Odhlasovanie obedov)

2. Prihlásiť sa prideleným heslom a kódom,

3. Kliknúť na podstránku jedáleň a v jedálnom lístku deň, v ktorom chceme odhlásiť obed, zrušiť v štvorčeku označenie "v". Prázdny štvorček znamená, že obed je odhlásený.

Odhlasovanie stravy na prelome mesiacov je možné v posledný deň v mesiaci.

Vyrovnanie preplatkov

Preplatky stravy vraciame na účet  v priebehu letných prázdnin. 

Zamestnanci školskej jedálne :

Bc. Hana Dranačková

vedúca jedálne

Katarína Majerčíková

administratívna pracovníčka

Věra Žilkayová 

hlavná kuchárka

Peter Červenka

 

kuchár

Michaela Bohušová

kuchárka

Dáša Jurčiaková

kuchárka

Anna Šedivá kuchárka

Blažena Masaryková

prevádzková pracovníčka

Alena Panáková

prevádzková pracovníčka

Janka Zámečníková prevádzková pracovníčka

 

 

Oznamy :

 

1. Na základe rozhodnutia Mesta Trenčín zabezpečujeme diétne stravovanie pre žiakov školy od   1.9.2009 v rozsahu diét      - šetriaca, bezlepková a diabetická.

        Rodič predloží zariadeniu školského stravovania vyplnenú prihlášku na stravovanie - Prihlaska_na_stravovanie.pdf a                 vyjadrenie odborného lekára, ktorý dieťaťu diagnostikoval diétne stravovanie.

2. Za  účelom naplnenia programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre žiakov v školách podávame od februára 2010     jablká a jablkovú šťavu pre stravníkov 1. a 2. stupňa.

     3. Program je dotovaný Európskou úniou.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
    Ul. L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín
  • 032 65 24 531
    032 65 20 308
    Šk. jedáleň : 032 65 24 528

Fotogaléria